Sti

Uge 9 og frem - det sker...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/02/2014

I denne uge står den i EU bl.a. på Ukraine, økonomisk vinterprognose, PIAAC, PISA, SOLVIT, WTO og TTIP samt om tobaksdirektivet...


  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.
   

  Udvalgte fremtidige begivenheder:

   

  • 24/2: EU-Brasilien topmøde i Bruxelles - Læs mere...

  • 24/2: Ministrene for uddannelse, ungdom, kultur og sport mødes i Rådet
   Ministrene skal bl.a. tale om effektiv og innovativ uddannelse med henblik på at investere i kvalifikationer samt om udvikling af kvalifikationer og forbedring af beskæftigelsesegnethed i lyset af resultaterne af PIAAC og PISA - Læs mere... 

  • 24-27/2: Plenarmøde i Europa-Parlamentet
   Denne samling handler bl.a. om Ukraine, tobaksdirektiv, SOLVIT, automatiske alarmopkald, jernbanepakke samt om det europæiske semester - Læs mere...

  • 25/2: Kommissionens ugentlige møde
   I denne uge bl.a. om det fremtidige europæiske område for retlige og indre anliggender - Læs mere...

  • 25/2: Økonomisk vinterprognose - Læs mere... 

  • 27-28/2: Udenrigsministrene afholder uformelt møde i Athen
   Mødet handler om handel, WTO og TTIP - Læs mere...

  • 1/3: Kunstnere, videnskabsmænd og intellektuelle offentliggør sluterklæringen om "En ny fortælling om Europa"
   "En ny fortælling om Europa" er blevet drøftet intenst i de seneste måneder. Fortællingen skal mobilisere borgerne, herunder de unge, for Europa ved at sætte fokus på, hvorfor Europa betyder noget i dag, og hvorfor vi er nødt til at samles om en fælles europæisk fremtid. Sluterklæringen offentliggøres i Berlin under overværelse af José Manuel Barroso og kansler Angela Merkel.

  • 20-21/3: Møde i det Europæiske Råd
   Forårstopmødet vil som altid handle om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Bl.a. om det europæiske semester og 2020-strategien, industriel konkurrenceevne inkl. innovation og kompetencer samt om klima- og energi-politikken.

  • 26/3: EU-USA-Topmøde
   Dette bliver Obamas første besøg i Bruxelles og ved EU-institutionerne

  • ?/3: Spotlight på medlemsstaternes og regionernes innovationsresultater
   Den X marts offentliggør Kommissionen resultattavlen for innovation for 2014 for EU's medlemsstater og regioner. Tavlen indeholder en rangfølge baseret på resultater og viser således hvilke stater og regioner, der har opnået de bedste innovationsresultater. Tavlen viser også udviklingen i innovationsindsatsen på nationalt og regionalt niveau over de seneste otte år.
   Baggrund:
   Resultattavlen for innovationsresultater er blevet udarbejdet i de sidste ti år for at måle udviklingen frem mod en mere innovativ europæisk økonomi, der er et vigtigt element i Europa 2020- strategien for intelligent vækst.
   Resultattavlen er baseret på 25 statistiske indikatorer og dækker ud over EU også kandidatlande og associerede lande. Hver andet år opstilles desuden en regional resultattavle. Den seneste for 2014 indeholder en sammenligning mellem innovationsresultaterne i 190 regioner i EU, Norge og Schweiz og er baseret på en række indikatorer for forskning og innovation.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 22/12/2014  |Til toppen