Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra 24. juni 2013 og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/06/2013

Så er det igen topmøde- samt bæredygtig energi-uge i EU - der ud over handler det om Syrien, uddannelse i EU og OECD, integration af romaer, langfristet investeringer, fakturering og offentlige indkøb samt ikke mindst mulig enighed om reformen af den fælles landbrugspolitik.

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.  

  Udvalgte fremtidige begivenheder:


 • 24/6: Fælles meddelelse: På vej mod en samlet EU-tilgang til krisen i Syrien
  Mandag den 24. juni vil Europa-Kommissionen og EU's Udenrigstjeneste vedtage meddelelsen: På vej mod en samlet EU-tilgang til krisen i Syrien. Den fælles meddelelse skitserer de primære elementer i EU's samlede tilgang som reaktion på konflikten og dens konsekvenser både i Syrien og dets nabolande, herunder deres værtssamfund. Meddelelsen fremhæver også de tiltag og initiativer, der allerede er sat i værk af den højtstående repræsentant og EU-Kommissionen.
  Baggrund:
  Siden konflikten begyndte, er situationen i Syrien blevet drastisk værre med over 80 000 døde og 1,6 millioner på flugt siden juni 2013.
  EU's første prioritet har hele tiden været at støtte en politisk løsning på konflikten, som kan bygge bro til en demokratisk proces. I den forbindelse har EU set med tilfredshed på USA's og Ruslands fælles opfordring til en fredskonference om Syrien for at fremme en politisk proces på grundlag af principperne i Genèvekommunikéet af 30. juni 2012.
  Sideløbende med bestræbelserne på den politiske front har EU mobiliseret alle sine instrumenter for at bidrage til den bredere indsats på internationalt plan. EU er verdens største yder af humanitær bistand. Den samlede indsats i forbindelse med krisen beløber sig indtil videre på 850 millioner euro.

 • 24-28/6: EU's uge for bæredygtig energi 2013:
  Bæredygtig energi er et centralt punkt i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. For at understrege hvor vigtigt det er at bevæge os mod mere energieffektivitet og vedvarende energi, afholder Europa-Kommissionen (GD for Energi og Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)) den 8. udgave af EU's uge for bæredygtig energi i Bruxelles.

 • Tirsdag den 25. juni: OECD og Kommissionen præsenterer Education at a Glance 2013
  Den 25. juni præsenterer OECD og Europa-Kommissionen rapporten for 2013 "Education at a Glance", der indeholder vigtige oplysninger og data om uddannelse i OECD og partnerlandene, herunder 21 EU-lande. Rapporten giver beslutningstagerne mulighed for at sammenligne uddannelsessystemerne og drage konklusioner om deres kommende politik.
  Rapporten, der udsendes årligt, indeholder blandt andet oplysninger om, hvor meget der bliver brugt på uddannelse, nye indikatorer for forbindelsen mellem uddannelsesniveau og beskæftigelse, data om den økonomiske krise, som viser, at uddannelse er den bedste beskyttelse mod arbejdsløshed, samt data om tendenser og analyse.

 • 26/6: Kommissionens ugentlige møde - Læs mere...

 • 26/6: Statusrapport over nationale strategier for integration af romaer
  Kommissionen fremlægger sin seneste statusrapport over integration af romaer i EU-landene. Rapporten gør op, hvordan medlemslandene gennemfører deres respektive planer for at forbedre tilværelsen for romaer i deres land i henhold til EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration.
  Samtidig vil Kommissionen slå endnu et slag for integration af romaer ved at fremsætte en henstilling til medlemslandene, som skal vedtages af Rådet

 • 26/6: Kommissionen foreslår en ny type langfristet investeringsramme
  Den 26. juni foreslår Kommissionen et ny ramme for investorer, der vil sætte penge i virksomheder og projekter med langfristede investeringsprofiler, f.eks. infrastrukturprojekter. European Long Term Investment Funds (ELTIF) vil kun sætte investorernes penge i virksomheder, der har brug for kapital i længere tidsrum. Fondene bliver tilgængelige på landebasis for alle typer investorer i hele Europa, som opfylder samtlige betingelser. Investorerne slipper for enhver form for bureaukrati. Der er blandt andet regler for, hvilke typer aktiver og virksomheder, der kan investeres i, hvordan man mindsker risikoen ved at sprede sine midler, og hvilke oplysninger investorerne skal have.

 • 26/6: Kommissionen foreslår to initiativer inden for offentlige indkøb: Meddelelse om end-to-end e-indkøb for at modernisere den offentlige administration og forslag til et direktiv om elektronisk fakturering ved offentlige indkøb
  Den 26. juni vedtager Kommissionen en meddelelse om end-to-end e-indkøb for at modernisere den offentlige administration sammen med et forslag til et direktiv om elektronisk fakturering ved offentlige indkøb.
  Meddelelsen gør status over gennemførelsen af "end-to-end e-indkøb" (fra elektronisk offentliggørelse af udbud til elektronisk betaling) i EU. Den udpeger områder, hvor EU og medlemslandene skal tage initiativer for muliggøre overgangen til end-to-end e-indkøb:
  • E-fakturering skal være reglen snarere end undtagelsen ved offentlige indkøb
  • Standardiseringsarbejde
  • Udarbejdelse af nationale strategier for end-to-end e-indkøb
  • Udveksling af bedste praksis.
  Forslaget til et direktiv om elektronisk fakturering ved offentlige indkøb, der er omtalt i akten for det indre marked II fra i 2012, vil bane vej for en overgang til obligatorisk accept af e-fakturering for alle offentlige myndigheder.
  De to initiativer vil maksimere fordelene for EU's økonomi og give europæiske virksomheder og kontraherende myndigheder mulighed for at udnytte fordelene ved det digitale indre marked fuldt ud.

 • Onsdag den 26. juni:  Reform af den fælles landbrugspolitik
  Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet håber at nå politisk enighed i denne uge...

 • 27-28/6: Sommer-topmøde - Læs mere...

 • 1/7: Kroatien bliver det 28. medlem af EU - Læs mere...

 • 1/7: Litauen overtager formandskabet for EU - Læs mere...

 • 10/7: Innovationsinvesteringspakken
  Kommissionen vil fremlægge en pakke med investeringer på flere milliarder euro for at sætte gang i forskning og innovation i sektorer, som er afgørende for de europæiske økonomier og samfund. Pakkens hjørnesten er fem offentlig-private partnerskaber inden for: innovativ medicin, luftfart, biobaserede industrier, brændselsceller og brint samt elektronik. 
  Midler fra EU's næste forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020, vil supplere penge fra erhvervslivet og EU-landene.  Målet med partnerskaberne er at finde løsninger på store udfordringer som nedbringelse af CO2-udslippene eller udvikling af den næste generation af antibiotika.  De vil også medvirke til at skærpe det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne, herunder SMV'ernes, og skabe nye job i nye og hurtigtvoksende sektorer.
  Der er desuden tale om forslag om at samle EU-landenes ressourcer til udvikling af nye behandlingsformer mod fattigdomsrelaterede sygdomme, til udvikling af teknologier til måling af industriel konkurrenceevne, til støtte af højteknologiske SMV'er og til løsninger for ældre og handicappede, der giver dem mulighed for at bo sikkert i deres hjem.  Pakken vil desuden forlænge et initiativ om at samle investeringer i forvaltning af lufttrafik til støtte for det fælles europæiske luftrum.

 • 5-6/9: G20-topmøde i Strelna (Rusland)
 • Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 26/06/2013  |Til toppen