Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra 6. maj 2013 og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/05/2013

I denne uge handler det i EU bl.a. om sikrere fødevarekæder i Europa, rapporten om unionsborgerskab, direktivt om bankkonti samt selvfølgelig Europadagen 2013...

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.   

  Udvalgte fremtidige begivenheder:


  • 6/5: Kommissionen stiller forslag til moderniseret lovgivningsramme for sundere dyr og planter og en sikrere fødevarekæde i Europa - Læs mere...

  • 8/5: Kommissionens ugentlige møde
   På dagsordenen er bl.a. unionsborgerskab samt om gebyrer for bankkonti, bankkontoskifte og adgang til en almindelig bankkonto - Læs mere...    

  • 8/5: “Rapporten om unionsborgerskab 2013 – EU-borgere: jeres rettigheder, jeres fremtid” – 12 tiltag til at gøre livet lettere!
   Den 8. maj fremlægger Europa-Kommissionen rapporten om unionsborgerskab for 2013, det politiske flagskibsinitiativ i forbindelse med borgernes Europaår. I rapporten gør Kommissionen status over de seneste initiativer på området: hvad er der gjort for at hjælpe EU’s borgere med at hævde deres rettigheder? Og hvad mangler der stadigvæk at blive gjort? Rapporten om unionsborgerskab 2013 identificerer de hindringer, som fortsat gør det svært for EU’s borgere at gøre fuld brug af deres rettigheder - fra at søge job i et andet EU-land via bedre juridisk beskyttelse i hele EU til stærkere deltagelse i Unionens demokratiske liv - Læs mere... 
   Baggrund:
   EU’s borgere udgør kernen i den europæiske integration, og deres opbakning og deltagelse er afgørende for at styrke EU's legitimitet. Det er af særlig betydning i en tid hvor EU træffer hidtil usete, og ofte smertefulde, beslutninger med henblik på at stabilisere Europas økonomi.
   I den forbindelse ser Kommissionen nærmere på, hvad EU-rettigheder betyder for borgerne og hvorledes de kan styrkes yderligere, så borgerne kan mærke fordelene ved dem i deres dagligdag.
   Rapporten om unionsborgerskab 2013 behandler spørgsmål, som borgerne selv har rejst: den bygger på resultaterne af en omfattende offentlig høring, som blev gennemført online i 2012, og feedback fra borgerne i forbindelse med de første borgerdialoger, som kommissærer, nationale og lokale politikere og medlemmer af Europa-Parlamentet har deltaget i som led i borgernes Europaår 2013. Den afspejler også resultaterne af Eurobarometer-undersøgelserne. Endelig ser den på gennemførelsen af de 25 aktioner, som den første rapport om unionsborgerskabet fra 2010 lagde op til, og meddeler 12 nye aktioner, som skal hjælpe borgerne til at gøre bedre brug af deres rettigheder i EU.

  • 8/5: Europa-Kommissionen vedtager forslag til et direktiv om bankkonti
   Europa-Kommissionen fremsætter forslag til et direktiv, som sætter fokus på gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer for bankkonti, bankkontoskifte og adgang til en almindelig bankkonto.

  • 9/5: Europadagen 2013 – 63-årsdagen for Schuman-erklæringen
   For 63 år siden, den 9. maj 1950, tog Frankrigs daværende udenrigsminister, Robert Schuman, det første skridt mod grundlæggelsen af det vi i dag kender som Den Europæiske Union. Han læste en erklæring op for den internationale presse i Paris, hvori han opfordrede Frankrig, Tyskland og andre europæiske lande til at lægge deres kul- og stålproduktion sammen som ”et første, reelt grundlag for en europæisk føderation”. At han, blot fem år efter afslutningen på den mest forfærdelige konflikt i Europa, foreslog at overdrage ansvaret for kul- og stålindustrien – den selvsamme sektor, der havde muliggjort krigen – til en overstatslig europæisk institution, er bemærkelsesværdigt. De lande han henvendte sig til havde næsten tilintetgjort hinanden, og på daværende tidspunkt var det modigt at forestille sig, at genforsoning skulle kunne komme på tale.
   Siden 1985 har den 9. maj været Europa-dag, som i medlemsstaterne markeres med offentlige arrangementer - Se videoen med nogle af EU's formænd...

  • 15/5: Indvielse af katastrofeberedskabscentret
   Onsdag den 15. maj indvies Europa-Kommissionens katastrofeberedskabscenter (ERC). Centret skal sikre en hurtigere, mere effektiv og bedre koordineret indsats i forbindelse med naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa.
   Centret, som yder fuld døgnservice, skal overvåge situationen og analysere humanitære og civilbeskyttelsesspørgsmål over hele kloden, med henblik på en eventuel øjeblikkelig reaktion.
   Baggrund:
   EU’s koordination af katastrofebistand har udviklet sig i årenes løb, i takt med en voksende efterspørgsel fra hele verden. ERC er blevet skabt på grundlag af over 10 års erfaring med koordination af den europæiske katastrofebistand.
   ERC giver på ét samlet sted lande adgang til de civilbeskyttelsesmidler, som de deltagende stater stiller til rådighed. Det fungerer som kommunikationscentral for de deltagende stater, det berørte land og de udsendte eksperter. Ethvert EU- eller tredjeland, som er ramt af en større katastrofe, kan anmode om bistand gennem ECR, som derefter matcher tilbuddene om bistand til det katastroferamte lands behov.

  • 16/5: Kommissionen offentliggør hovedresultaterne af årsberetningen om Rapex 2012
   Den 16. maj fremlægger kommissær Tonio Borg hovedresultaterne i årsberetningen om Rapex, EU's hurtige varslingssystem for farlige forbrugerprodukter. Den vil beskrive udviklingen med hensyn til produkter, som er blevet indberettet via varslingssystemet. Rapporten angiver også, hvilke produktgrupper, der har været genstand for flest indberetninger, hvilke medlemsstater, der har været mest aktive med at indberette farlige produkter, og hvorfra produkterne stammer.

  • 22/5: Møde i det Europæiske Råd - Se video-meddelelsen fra Herman Van Rompuy

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/01/2014  |Til toppen