Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra 10. december og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

10/12/2012

Så er der igen topmøde torsdag-fredag, men inden da starter ugen med EU-Nobel-Fredspris-fest i Oslo...

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.  

  December:

  • 10/12: EU modtager Nobels Fredspris 2012
   EU modtager prisen i 2012 for sit arbejde for fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa. Den norske Nobelkomité bekendtgjorde den 12. oktober, at beslutningen tog udgangspunkt i den stabiliserende rolle, EU har spillet i omdannelsen af det meste af Europa fra et krigens til et fredens kontinent.
   Prisen vil blive overrakt i Oslo den 10. december. Som andre vindere vil EU få overrakt prisen af formanden for den norske Nobelkomité. EU bliver repræsenteret af formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og formanden for Europa-Parlamentet. Den traditionelle Nobeltale vil de to formænd Van Rompuy og Barroso holde på EU's vegne. Fire unge europæere, der vinder en konkurrence EU afholder på nettet, bliver en del af den EU-delegation, der skal modtage prisen i Oslo.
   EU vil give de penge, der følger med prisen (930.000 euro) til projekter for børn, der er ofre for krig og konflikt - Læs mere...

  • 10/12: Møde i Rådet (eksterne forbindelser)

  • 10-11/12: Møde i Rådet (konkurrenceevne)

  • 10-13/12: Plenarmøde i Europa-Parlamentet - Læs mere...

  • 11/12: Møde i Rådet (almindelige anliggender)

  • 12/12: Kommissionens ugetlige møde - Læs mere...

  • 19/12: Kommissionen vedtager nye bredbåndsregningslinjer
   Den 19. december vedtager Europa-Kommissionen nye bredbåndsregningslinjer om statsstøtte til bredbåndsnet, som erstatter retningslinjerne fra 2009.
   Bredbåndsretningslinjerne udstikker kriterier for offentlig finansiering af bredbåndsnet i EU i overensstemmelse med reglerne for det indre marked. De nye retningslinjer bidrager dermed til den digitale dagsordens målsætninger, alt imens de begrænser konkurrenceforvridning og sikrer, at private investeringer ikke fortrænges.
   De moderniserede retningslinjer tager højde for den markedsmæssige, teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling, bl.a. for så vidt angår betingelserne for støtte til næste generation af net og de nødvendige forpligtelser til at give engrosadgang til de subsidierede net. Desuden sigter retningslinjerne på at sikre større gennemsigtighed i forhold til de støttede projekter.

  • 19/12: En europæisk handlingsplan for iværksættere
   Europa har brug for flere iværksættere for at få gang i væksten. Kommissionen foreslår en detaljeret plan for udviklingen af en ny iværksætterkultur i Europa, og opfordrer medlemsstaterne og alle interesserede parter til at udnytte millioner af europæeres ønske om at blive deres egen chef.
   Handlingsplanen for iværksætteri sætter fokus på behovet for en gennemgribende kulturel ændring i Europa baseret på effektiv iværksætteruddannelse. Den indeholder konkrete tiltag/foranstaltninger til at hjælpe iværksættere i bestemte sociale grupper, som f.eks. unge, kvinder, ældre, migranter og arbejdsløse. Den behandler også hindringer for iværksætteri, såsom adgang til finansiering, bureaukrati og følgerne af ærlig konkurs.
  • 13-14/12: December topmøde - Læs mere...

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 05/11/2013  |Til toppen