Sti

Fællesskabs-aktiviteter fra 9. oktober og frem...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/10/2012

Så er det igen store udvidelses uge, når Kommissionen onsdag offentliggøre den årlige udvidelses-pakke...

  Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer.  

  Oktober:

  • 8/10: Møde i Rådet (eurogruppen)

  • 8/10: Uformelt ministermøde (integreret havpolitik) - Læs mere...

  • 9/10: Møde i Rådet (ØKOFIN)

  • 10/10: Kommissionens ugentlige møde
   I denne uge bl.a. om udvidelse og industri - Læs mere...

  • 10/10: Europa-Kommissionen vedtager udvidelsespakken 2012
   Kom til briefing i Europa-Huset - Læs mere...

  • 10/10: “Ajourføring af meddelelsen om industripolitik: Et bidrag til vækst og økonomisk genopretning”
   Kommissionen har med denne meddelelse til hensigt at skabe de nødvendige forudsætninger for at fastholde en stærk industribase i Europa. Meddelelsen sigter på at styrke industriens konkurrenceevne med henblik på at lette overgangen til en innovativ og ressourceeffektiv økonomi. Kommissionen identificerer fire prioritetsområder med behov for en hurtig indsats som følge af den økonomiske krise:
   1. Tilskyndelse af investeringer i lovende sektorer, såsom renere produkter og køretøjer, biobaserede produkter, centrale støtteteknologier og intelligente net.
   2. Forbedring af markedsovervågning og intellektuelle ejendomsrettigheder, kvalitetskontrol af den overordnede lovmæssige ramme på særlige politikområder, og konkurrenceevnetests, med henblik på at sikre, at EU’s virksomheder kan få mest muligt ud af internationale markeder og det indre marked.
   3. Konkrete tiltag til at forbedre adgangen til finansiering, særligt for små og mellemstore virksomheder.
   4. Bedre tilpasning af kvalifikationsgrundlaget til industriens behov.
   Målsætningen er bedre tilpasning til den igangværende nye industrielle revolution.

  • 10/10: Online debat om det indre marked
   BL.a. med deltagelse af kommissær Michel Barnier - Læs mere...

  • 10-11/10: Møde i Rådet (konkurrenceevne)

  • 15/10: Kommissionen offentliggør SMV-præstationsmålingen
   Den 15. oktober offentliggør Europa-Kommissionen SMV-præstationsmålingen 2012. Det er Europa-Kommissionens væsentligste redskab til overvågning og vurdering af medlemsstaternes gennemførelse af den såkaldte Small Business Act (SBA). Målingen, som blev lanceret i 2008, er en omfattende kilde til information om, hvorledes SMV’er klarer sig i Europa. Rapporten giver et overblik over de seneste SMV-tendenser og indeholder i år også et særligt afsnit om højteknologiske og videnintensive SMV’ers præstationer i de 27 medlemsstater og visse lande udenfor EU.

  • 17/10: Kommissionen fremlægger strengere regler for biobrændstoffer
   Kommissionen fremlægger strengere regler for bæredygtigheden af biobrændstoffer med henblik på at sikre, at brug af biobrændstoffer i EU medfører betragtelige drivhusgasbesparelser i forhold til benzin eller diesel. De nye regler dækker også indirekte emissioner fra ændringer i arealanvendelsen.
   Forslaget sigter på at øge brugen af biobrændstoffer baseret på avancerede råvarer, såsom affald, alger og strå, i stedet for fødevarebaserede biobrændstoffer. Derudover vil det skabe incitamenter til produktion af biobrændstoffer med lave indirekte emissioner fra ændringer i arealanvendelsen.

  • 18-19/10: Topmøde
   Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...

  • 24/10: Kommissionen vedtager månedlig overtrædelsespakke
   De beslutninger, som pakken indeholder, dækker alle medlemsstater og de fleste af EU’s politikker, og sigter på at håndhæve EU-lovgivningen i borgernes og erhvervslivets interesse.

   

  Udvalgte fremtidige begivenheder:

  • ?/10: Europa-Kommissionen vedtager “CARS 2020: handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri I Europa”
   Kommissionen sigter på at støtte bilindustrien i den nuværende ugunstige økonomiske situation i Europa og sikre dens konkurrenceevne og bæredygtighed frem til 2020.
   Foranstaltningerne har til formål at:
   1. Styrke forretningsbetingelserne i forbindelse med det nuværende pres på omkostningerne og med henblik på at bevare et industrielt grundlag i Europa på lang sigt.
   2. Forbedre konkurrenceevnen på de globale markeder og dermed hjælpe bilindustrien til at styrke sin internationale handelsposition gennem handelsforhandlinger, bilaterale diskussioner og international harmonisering.
   3. Fremme bæredygtig mobilitet ved at opfordre til at anlægge en sammenhængende tilgang til CO2, luft- og støjforurening, færdselssikkerheden, alternative brændstoffer og infrastruktur.
   4. Forberede fremtiden gennem forskning, udvikling og innovation, med henblik på at producere mere bæredygtige og effektive biler, samt investere i fremtidens kvalifikationer.

  • 22-23/11:  Topmøde om EU's budget - Læs mere...
  • 

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/10/2012  |Til toppen