Sti

Kommissionens aktiviteter fra 26. april og frem
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/04/2010

Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

  Udvalgte begivenheder: 

  April

  • 26/4: Erhvervslivets konkurrenceevne og politikkens og markedernes rolle i svære tider
   Tiden er inde til et frisk blik på, hvordan Europas industri kan forbedre sin konkurrenceevne og etablere en "genopbygnings-og indgangsstrategi". Den 26.4. præsenterer Barroso II Kommissionen nogle af sine ideer om erhvervspolitikkens andel i den europæiske strategi for smart, bæredygtig og inkluderende vækst (Europa 2020) til diskussion. Det sker på den 2. konference på højt niveau om erhvervslivets konkurrenceevne

  • 27/4: Europas strategi for rene og energieffektive køretøjer
   Kommissionen vedtager en meddelelse om Europas strategi for rene og energieffektive køretøjer. Heri beskrives en ambitiøs strategi til støtte for rene og energieffektive transportsystemer i EU som bidrag til at opnå Europa 2020 målene ved en styrkelse af Europas kapacitet til at producere smarte og bæredygtige køretøjer.

  • 27/4: Grønbogen "Frigørelse af kulturskabende og kreative erhvervs potentialer" vedtages af Europa-Kommissionen.
   Kommissær Androulla Vassiliou holder pressekonference for at fremlægge Europa-Kommissionens grønbog. Hermed lanceres en stor offentlig høring for at skabe bedre forståelse for, hvordan EU kan opdyrke det rigtige miljø for at disse erhverv kan bidrage til smart, bæredygtig og social ansvarlig vækst. Kommissær Vassiliou vil på pressekonferencen være ledsaget af Peter Dundas, Creative Director i det italienske modefirma Emilio Pucci.

  • 27/4: Kommissionens ugentlige møde: I denne uge bl.a. om Europa-Parlamentets sammensætning, Europa2020-strategien mht. økonomi og beskæftigelse, Biler med høj energi-effektivitet, Grønbog om kulturindustriens og de kreative erhvervs potentiale, Forenkling af forskningsrammeprogrammerne samt budgetdisciplin og finansiel forvaltning + Budgetforslag for 2011

  • 28/4: Procedureforenkling for forskningsfinansiering
   Europa-Kommissionen præsenterer en plan til yderligere reduktion af administrative byrder i forbindelse med EU-finansierede forskningsprojekter. Planen omfatter både kortsigtede foranstaltninger indenfor den eksisterende lovgivningsramme og betragtninger omkring mere grundlæggende ændringer som forudsætter en ændring af det gældende retsgrundlag.

  • 30/4: Rapport om afvikling af skattemæssige forhindringer for risikokapitalinvesteringer indenfor EU
   Kommissionen offentliggør ekspertgruppens slutrapport. Gruppen blev tilsat for at se på fjernelse af skattemæssige forhindringer for grænseoverskridende risikokapitalinvesteringer i EU.

    Maj

  • 4/5: Møde i Bruxelles om Borgmesterpagten
   Med Borgmesterpagten bygger en række europæiske byer og kommuner - herunder en række danske - nu videre på målsætningerne for EU's energipolitik med hensyn til forbedret energieffektivitet og renere energiproduktion og energianvendelse - Læs mere...

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen