Sti

Kommissionens aktiviteter fra 7/12/09 og frem - information til pressen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/12/2009

Baggrundsnote fra Kommissionens talsmandsgruppe.
Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

 

  Udvalgte begivenheder:

  December

  • 07-18/12: Klimakonference i København
   FN's klimakonference finder sted i København den 7-18 December. Kommissionen og det svenske formandskab skal forhandle på vegne af EU, som er part i FN's Klimakonvention og Kyoto-protokollen. Konferencesegmentet på højt niveau starter den 16. december. Baggrunden: Konferencen i København er kulminationen af to års forhandlinger om at udarbejde en ny FN-aftale om klimaændringer, som vil tage over, når Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode udløber ved udgangen af 2012. EU ønsker en samlet, ambitiøs og omfattende aftale, der sigter mod at undgå farlige klimaændringer ved at holde den globale opvarmning under 2 ° C over den præindustrielle temperatur (ca. 1,2 ° C over dagens niveau). EU har vist globalt lederskab ved at forpligte sig til ensidigt at reducere emissionerne med 20% af 1990-niveauet inden 2020, og har lovet at øge denne reduktion til 30%, hvis andre store udledere vil påtage sig deres del af indsatsen. Europa-Kommissionen ønsker, at konferencen i København bliver enig om en enkel, forståelig og klar tekst, der er politisk bindende for alle lande, mens der afspejles et fælles, men differentierede ansvar. Københavns-aftalen bør omfatte alle de centrale elementer i den fremtidige traktat, etablere en proces og en frist i 2010 for at udfylde den samt omfatte en "hurtig start" aftale, som giver mulighed for øjeblikkelig gennemførelse af visse aktiviteter, herunder udbetaling af finansiel bistand til de mindst udviklede lande. Kommissær Dimas repræsenterer Kommissionen i København fra den 12. december og formand Barroso overtager fra den 17. december. Mere end 90 ledere fra hele verden forventes at deltage i de to sidste dage af konferencen.

  • 09/12 - muligvis - : Fælles rapport om beskæftigelsen
   Kommissionen fremlægger fællesrapporten om beskæftigelse for 2009 (JER) den 9. december. Den vurderer gennemførelsen af de beskæftigelsesmæssige aspekter af hvert lands nationale reformprogram i henhold til de prioriteringer, der er fastsat under EU's Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse. Denne rapport vil give en opdatering af beskæftigelsessituationen i EU, beskrive de vigtigste reformer, og fremhæve de vigtigste udfordringer for fremtiden, især hvordan beskæftigelsespolitikken må tilpasses, for at forberede og fremme et opsving på arbejdsmarkedet. JER vil indeholde beskrivelser af fremskridt på visse områder såvel som områder, hvor fremskridtet har været mere begrænset eller utilstrækkeligt. Den ser på mangler og svagheder samt forskelle på arbejdsmarkedets resultater fra land til land. Rapporten vil indeholde de seneste indikatorer for det europæiske arbejdsmarked, herunder beskæftigelse, arbejdsløshed, deltidsarbejde, adskillelse af arbejdsmarkedet og de kønsbestemte lønforskelle. I år vil der være en beskæftigelses-specifik vurdering af medlemsstaternes reaktioner på krisen med henvisninger til en genopretningsstrategi.

  • 10-11/12: Europæiske Råd i Bruxelles.

  • 14-15/12: Rådet beslutter fiskerimulighederne for 2010
   Fiskeriministrene i Rådet vil drøfte og vedtage årlige fiskerimuligheder for 2010, baseret på Kommissionens forslag indgivet den 16. oktober. Dette forslag omfatter de kommercielt vigtigste bestande i Atlanterhavet, herunder Nordsøen. De fiskerimuligheder, der vedtages af Rådet vil gælde fra 1. januar 2010.
   Baggrunden: Kommissionens forslag er baseret på videnskabelig rådgivning fra STECF, Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri, og ICES, Det Internationale Råd for Udforskningen af Havet. Man følger de principper, der allerede er fastsat i Kommissionens meddelelse "Høring om fiskerimulighederne for 2010 ", som blev offentliggjort i maj. Selv om der er nogle forbedringer i 2009, er de fleste fiskebestande i de pågældende områder fortsat overfisket. Kommissionen foreslår at begrænse fiskeriet i mindre omfang på kort sigt for at bestandene kan genopbygges. Kommissionen foreslår desuden at indstille målrettet fangst for visse hajarter. Ansjosfiskeriet i Biscayabugten foreslås fortsat lukket, indtil bestandens tilstand kan vurderes i foråret 2010. Genopretningsplanen for torsk blev revideret sidste år. Et nyt, mere fleksibelt system til begrænsning af fiskeriindsatsen i torskefiskeriet baseret på kW-dage, i stedet for havdage, er også ved at blive indført. Niveauerne af indsatsen vil skulle justeres i henhold til planen. Som følge af ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten kan den årlige forordning for fiskerimuligheder ikke længere indeholde visse tekniske foranstaltninger. Derfor er en overgangsordning blevet vedtaget på Rådets møde i november. Den strækker sig over 18 måneder og dækker nogle af de vigtigste tekniske foranstaltninger fra foroordninge for fiskerimuligheder i 2009 og udvider "high-grading" forbuddet til at omfatte alle EU-farvande i et forsøg på at reducere udsmid. Lovgivningsprocessen for vedtagelse af en ny og strømlinet rådsforordning om tekniske foranstaltninger for Atlanterhavet og Nordsøen, som foreslået af Kommissionen i 2007, vil fortsætte sin behandling i Rådet og Europa-Parlamentet efter den fælles beslutning i løbet af 2010.. 

  2010:

  • 2010: 1. halvår varetager Spanien formandskabet for EU

  • 2010: Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
   2010 bliver det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse - et etårigt program, der sigter mod at øge bevidstheden om fattigdom og social udstødelse. Det vil blive gennemført i alle EU-medlemsstater samt Island og Norge, med et samlet budget på € 17 millioner (skal suppleres af national medfinansiering), der dækker aktiviteter på europæisk og på nationalt plan. Det europæiske års begivenheder organiseres i samarbejde mellem de deltagende lande, EU, civilsamfundet, især ikke-statslige organisationer (ngo'er), og arbejdsmarkedets parter. Alle skal arbejde sammen for at sikre årets succes. En række aktiviteter vil blive organiseret i hele Europa, herunder oplysningskampagner, informationsmøder i skoler, rundbordsdiskussioner og uddannelse for medier og beslutningstagere. Aktiviteter og arrangementer er planlagt på europæisk plan med to fokusuger, en journalist konkurrence, en kunstudstilling, og to store konferencer i januar og december 2010. Året vil blive lanceret i Madrid, den 21. januar 2010 ved en konference på højt niveau, der tilrettelægges af det spanske formandskab og Europa-Kommissionen.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen