Sti

Kommissionens aktiviteter fra 27/10/08 og frem - information til pressen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/10/2008

Baggrundsnote fra kommissionens talsmandsgruppe.

Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering, og forbehold over for senere ændringer må tages.

  Udvalgte begivenheder:

  Oktober

  29/10: Ekstraordinært møde i Kommissionen om tackling af finanskrisen

  November

  03/11: Kommissionen offentliggør økonomisk efterårsprognose 2008

  05/11: Papir om udvidelsesstrategien samt statusrapporter om Kroatien, Tyrkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (FYROM), Albanien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo (under FNs sikkerhedsrådsresolution 1244)

  07/11: Uformelt møde i Det Europæiske Råd om finanskrisen - Læs mere...

  12/11: "Energipakken" med fokus på forsyningssikkerheden. Opfølgning af den 1. strategiske energirapport (6.1.2007) og en række lovtekster og meddelelser om forsyningssikkerhed inkl. (sandsynligvis) lovforslag om olielagre, Europæiske energinet/TEN-E grønbogen, forsyningssikkerheden for gas samt evalueringsrapporten om forsyningsdirektivet, handlingsplan for off-shore vindkraft og en forkortet udgave af det vejledende kerneenergiprogram

  15/11: Topmøde i Washington om den globale økonomi - Læs mere...

  19/11: Landbrugs- og fiskeriministerrådet forventes at nå til politisk enighed om "Sundheds-checket" af den fælles landbrugspolitik som foreslået af Kommissionen i maj.
  Sundheds-checket er et svar på tre hovedspørgsmål: Hvordan effektiviserer og forenkler vi systemet for direkte støtte? Hvordan tilpasser vi markedsstøtten, der oprindeligt var etableret for et fællesskab af seks medlemmer, for at gøre den relevant i den verden vi lever i nu? Og finde ud af, hvordan nye udfordringer tages op - fra klimaforandringen til biobrændsel, beskyttelse af vandressourcer og biodiversitet.

  26/11: Vedtagelse af patientsikkerheds- og sundhedspakken: Meddelelse og Rådets henstillinger om patient- sikkerhed og sundhedsydelsers kvalitet samt forebyggelse mod og kontrol med infektioner i forbindelse med pleje/sygehusophold.

  XX/11: Fælles europæisk asylpolitik: at sikre støtte til tredjelandes statsborgere med behov for international beskyttelse er et mål som EU påtager sig. Påtænkte forslag omfatter: Ændret direktiv om modtageforhold, ændret Dublin-forordning, anden ændring af EURODAC forordningen

  XX/11: Kommissionen foreslår revision af lovgivningen fra 1986 om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål. Forslaget sigter mod at nedbringe antallet af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, mest muligt og at opnå bedre behandling af forsøgsdyr i hele EU.

  December

  XX/12: Rapport om anvendelse af direktiv 2004/38/EF pdf - 186 KB [186 KB] om Unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til fri bevægelighed. Denne vigtige rapport vil levere et retvisende billede af hvordan direktivet er blevet brugt i fællesskabet.

  XX/XX: Hvidbog om tilpasning til klimaforandringens negative virkninger. Dette er en opfølgning på Kommissionens Grønbog fra juni 2007 og lister specifikke tiltag der tænkes at komme fra Kommissionens side. Tilpasningsforanstaltninger sigter til at beskytte menneskers velbefindende, begrænse sårbarheden if. klimaforandringen og hjælpe med til at man tilpasser sig til de mest sandsynlige følgevirkninger

  Datoer angivet med "XX", er hvor den foreløbige dato ikke er fastsat endnu.

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen