Sti

Hvad er en EU-lov?
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

Hvad er en EU-lov?

Love og regler i EU-systemet har en række navne:

En forordninger en bindende lov, der gælder i alle medlemslande umiddelbart efter, den er vedtaget.

Et direktiver også bindende og udstikker et mål for, hvad nationale love skal leve op til. Når et direktiv er vedtaget, skal Folketinget vedtage love, der lever op til de krav, der er i direktivet.

En afgørelseer bindende for dem, den er rettet imod - og er den ikke rettet mod nogen bestemt, er den bindende for alle. Kommissionen vedtager eksempelvis afgørelser i konkurrencesager.

Henstillingerog udtalelserer ikke bindende. Henstillinger er normalt en slags påtaler fra Kommissionen, hvor udtalelser oftest er svar på en henvendelse.

I Europa-Parlamentet arbejder man endvidere med betænkningerog resolutioner. Betænkninger er parlamentets mening om specifikke love, hvor resolutioner snarere er brede hensigtserklæringer.

 

 


 

 

 

Læs mere

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 24/04/2014  |Til toppen