Sti

Europa-Kommissionen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint
 • Aktindsigt
  Brugervejledning i hvordan man får aktindsigt i Kommissionens dokumenter
 • Badevand, kvaliteten af
  Hvor rent er vandet ved sommerens rejsemål ved Middelhavet eller ved sommerhuset ? Svaret kan findes i denne rapport. Formålet med rapporten er at oplyse offentligheden om badevandets kvalitet i EU's medlemsstater. Den omfatter også udviklingen i kvaliteten af badevandet i forhold til tidligere badesæsoner.
 • BSE
  De vigtigste EU-retsakter om BSE
 • CORDIS
  Forskning og teknologisk udvikling - indeholder bl.a. en række databaser.
 • Dialog om EUROPA
  'Dialogen om Europa' er et initiativ, som Kommissionen har taget for at sætte gang i den offentlige debat om Europas fremtid i tilknytning til regeringskonferencen om den institutionelle reform med henblik på udvidelsen.
 • ECLAS
  On-line katalog for Kommissionens centralbibliotek
 • E-PRTR
  Europæisk oversigt over forurenende emissioner - "The European Pollutant Release and Transfer Register"
 • EQUAL
  EQUAL-programmet arbejder på tværs af Europas grænser med projekter, der skal give alle lige muligheder.
 • EU i verden
  Europa-Kommissionens arbejde med eksterne forhold er spredt på en række kontorer. Denne oversigt skal give et overblik og samle links til en række forskellige web-tjenester
 • EUR-LEX
  Seneste EF-tidender, traktattekster og al gældende EU-lovgivning
 • Euroen
  Europa-Kommissionens egen euro-hjemmeside rummer fyldig information om euroen på samtlige fællesskabssprog. Siden indeholder bl.a. en samling af alle EU-lovtekster vedr. ØMU'en, billeder af mønter og sedler, en euro-omregner, audiovisuelt bibliotek, spørgsmål & svar, nationale overgangsplaner samt pressemeddelelser og ordbog for den økonomiske og monetære union.
 • Europa Direkte
  Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare dine spørgsmål om Den Europæiske Union på frikaldsnummer 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Europa Newsletter
  Europa-Nyhedsbrevet der udkommer hver anden uger fortæller om nye tiltag i EU og på Europaserveren
 • Europa-Kommissionen
  Europa-Kommissionens hjemmeside med bl.a. arbejdsprogram, målsætninger, CV'er på kommissærer, hjemmesider for generaldirektoraterne og for repræsentationerne i medlemsstaterne.
 • EUROSTAT
  Eurostat indeholder bl.a. euro-indikatorer, de vigtigste statistiske indikatorer af relevans for ØMU’en samt økonomiske nøgleindikatorer for såvel euro11-landene som for alle 15 medlemsstater.
 • FIN-NET
  Forbrugernes klagenetværk for finansielle tjenesteydelser
 • Forbruger Europa
  Forbruger Europa giver dig gode råd når du handler over grænserne indenfor EU.
 • Generaldirektoratet for Udvidelse
  Generaldirektoratet for Udvidelse har oprettet et websted med righoldig information om udvidelsen og alle dens aspekter. Her findes bl.a. en indgående beskrivelse af førtiltrædelsesstrategien og mulighed for at downloade alle nøgledokumenter på de officielle EU-sprog samt på alle ansøgerlandenes sprog.
 • Glossar
  Indeholder ca. 250 termer vedrørende det europæiske samarbejde, EU-institutionerne og EU-aktiviteterne.
 • GMES
  Global Monitoring for Environment and Security - europæisk kapacitet til global miljø og sikkerhedsovervågning
 • Høringer
  Deltag i høringer og vær med til at udforme europæisk politik!
 • IATE
  Europæisk termdatabase
 • Inforegio
  Den Europæiske Unions regioner på internet
 • Klageformular / klageskema
  Enhver har mulighed for at drage en medlemsstat til ansvar ved at indgive klage til Kommissionen over en lovgivningsmæssig, forskriftsmæssig eller administrativ foranstaltning eller en praksis, som kan tilskrives en medlemsstat, og som han mener strider mod en bestemmelse eller et princip i fællesskabsretten.
 • OLAF
  Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
 • PreLex
  Aktuel overvågning af beslutningsprocessen i EU-institutionerne
 • public-services.eu
  Denne portal giver adgang til oplysninger og tjenester, der kan hjælpe borgerne og virksomhederne i Europa, når de bevæger sig ud over deres eget lands grænser. Det kan f.eks. være borgere, der ønsker at flytte til et andet europæisk land, eller virksomheder, der ønsker at etablere en filial i et andet europæisk land.
 • RAPEX
  Kommissionens ugentlige rapporter om sikkerhedsadvarsler for farlige produkterKommissionens ugentlige rapporter om sikkerhedsadvarsler for farlige produkter
 • RAPID
  Pressemeddelelser og taler
 • SOLVIT
  Gratis rådgivnings- og problemløsningsordning for borgere og virksomheder i Det indre marked.
 • Statsstøtteregister
  Statsstøtteregisterets del I indeholder samlede oplysninger om alle sager under foreløbig undersøgelse registreret efter den 1. januar 2000. Når der er truffet en beslutning, flyttes sagen fra registerets del I og opføres i del II.
 • TED
  Offentlige udbud.
 • Tilskud og lån
  Kommissionens Generalsekretariats side om tilskud og lån fra EU.
 • TRIS
  Notifikationer - informationsside om nationale tekniske forskrifter

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 19/01/2015  |Til toppen