Sti

Juridiske spørgsmål, retligt samarbejde og menneskerettigheder
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint
 • N-Lex
  EU-lovgivningsdatabase
 • EFTA/EØS
  Den Europæiske Frihandelssammenslutning / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 • EKSF-traktatens udløb
  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev undertegnet i Paris den 18. april 1951 af Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene og udløber den 23. juli 2002.
 • EQUAL
  EQUAL-programmet arbejder på tværs af Europas grænser med projekter, der skal give alle lige muligheder.
 • EUR-LEX
  Seneste EF-tidender, traktattekster og al gældende EU-lovgivning
 • FIN-NET
  Forbrugernes klagenetværk for finansielle tjenesteydelser
 • Klageformular / klageskema
  Enhver har mulighed for at drage en medlemsstat til ansvar ved at indgive klage til Kommissionen over en lovgivningsmæssig, forskriftsmæssig eller administrativ foranstaltning eller en praksis, som kan tilskrives en medlemsstat, og som han mener strider mod en bestemmelse eller et princip i fællesskabsretten.
 • Resuméer af EU-lovgivningen
  Resumeer af lovgivningen - For hver af Den Europæiske Unions aktiviteter giver denne webside et resumé af de vigtigste retsakter og lovgivningsprocedurer samt giver adgang til den fulde ordlyd.
 • Schengen-attest for lægemidler/ "pille-pas"
  Da der ikke findes en liste over hvilke euforiserende stoffer, der er optaget på de forskellige landes lister, og over, hvordan attestkravet administreres i de respektive lande, opfordres apoteket til at udlevere ministeriets folder om Schengen-attester til kunder, der beder om at få attest udleveret. Det fremgår af pjecen, at apoteket kan oplyse om der er euforiserende stoffer i lægemidlet, men at apoteket kan oplyse, om bestemte lande vil kræve attest i konkrete tilfælde.

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 19/01/2015  |Til toppen