Sti

Dagens låge i julekalenderen - 23. december
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/12/2013

Vidste du at...
Parlamentet råder over 23 bygninger fordelt rundt omkring i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg – og over 35 eksterne kontorer i de 28 medlemslande. Det giver et samlet kontorareal på mere end 1 million kvadratmeter.

  Kvalificerede kvinder søges

  Cirka hver tiende medlem af virksomhedsbestyrelser er en kvinde. Det er ikke godt nok og derfor kræver Europa-Parlamentet at tallet antallet af kvinder i bestyrelser mindst skal fordobles. Kravet fra Europa-Parlamentet blev fremsat ved en afstemning i Strasbourg i november.

  Den ansvarlige EU-kommissær på området, luxembourgeren Viviane Reding har peget på, at andelen af kvinder i bestyrelser for øjeblikket øger med et tempo som vil betyde, at det vil tage yderligere 40 år, inden 40 procent af alle bestyrelsesposter vil være besat af kvinder. Og så pegede kommissæren på forskning som viser, at virksomheder med flere kvinder i bestyrelsen faktisk har bedre indtjening end virksomheder, hvor bestyrelsen er domineret af mænd.

  I dag er det sådan, at 91,1 procent af bestyrelsesmedlemmerne af mænd. De lande hvor der er flest kvinder i virksomhedernes bestyrelser er Finland (29 procent) og Letland (28 procent). Der hvor der er færrest kvinder i bestyrelserne er Ungarn (syv procent) og Malta (fire procent). Danmark indtager en sjetteplads blandt EU-landene med 21 procent kvinder i virksomheders bestyrelser.

  Spørgsmålet om EU skal tvinge virksomhederne til at lave en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i bestyrelserne er kontroversiel. Og det er det i alle EU-institutionerne. Da Viviane Reding i første omgang forsøgte at få Europa-Kommissionen til at fremlægge et forslag, løb hun ind i betydelig modstand blandt kommissær-kollegerne. Og det endte derfor med, at Europa-Kommissionen i første omgang etablerede en frivillig ordning som virksomheder kunne tilslutte sig. Industrien selv lavede en kraftig lobbyindsats for, at det ville fungere fint med en frivillig ordning. Men i praksis viste det sig, at interessen fra virksomhederne var næsten ikke eksisterende. Kun 24 europæiske virksomheder tilsluttede sig ordningen.

  Efter den erfaring valgte Europa-Kommissionen at fremlægge et egentligt forslag. Der var mange diskussioner i Europa-Kommissionen om, hvor langt man burde gå på området. Men i sidste ende fremlagde Kommissionen et forslag om, at begge køn bør være repræsenterede med mindst 40 procent i virksomheders bestyrelser. Private virksomheder skulle få frem til 2020 til at efterleve reglerne. Offentlige virksomheder kun frem til 2018. Reglerne skulle ikke gælde for virksomheder med færre end 250 ansatte og virksomheder som ikke er børsnoterede ville ikke blive berørte af reglerne.

  Og endelig var der lagt op til, at der ikke ville være nogen sanktioner, hvis en virksomhed ikke fulgte reglerne.

  I Europa-Parlamentet var forslaget fra Europa-Kommissionen meget populært. Parlamentet havde faktisk ved flere lejligheder tidligere presset på og opfordret Europa-Kommissionen til at fremlægge et forslag. Og netop parlamentets holdning var også et af argumenterne som Viviane Reding kunne bruge, når hun skulle overbevise de øvrige kommissærer om, at Kommissionen skulle fremlægge et lovgivningsforslag på området.

  Europa-Parlamentet ville også gerne skærpe reglerne i forhold til Kommissionens forslag. Parlamentet ville for eksempel gerne have en regel som gør det muligt at straffe virksomheder, hvis de ikke følger EU-reglerne på området. Parlamentet foreslog derfor, at virskomheder som ikke kunne dokumentere, at de havde gjort en tilstrækkelig indsats for at finde kompetente kvinder til deres bestyrelser, skulle straffes.

  Europa-Parlamentet vil altså gerne skærpe Europa-Kommissionens forslag til at øge ligestillingen i virksomheder. Men sagen skal forhandles med EU´s medlemslande inden reglerne kan blive virkelighed. Og det kan blive en besværlig forhandling. For ni af EU´s 28 medlemslande har direkte skrevet et brev til Europa-Kommissionen hvor de gør opmærksom på, at de ikke ønsker bindende regler på området. Men så længe forslaget er på bordet, så skal det i den kommende tid forhandles mellem Europa-Parlamentet og EU´s medlemslande.

  Nye læsere kan begynde her 
  Se hele julekalenderen her

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 23/12/2013  |Til toppen