Sti

Repræsentationen i Danmark - Nyheder
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint
Seminar: Opgør med for sene betalinger til virksomheder

Seminar: Opgør med for sene betalinger til virksomheder

Formiddagsseminar torsdag d. 24. april om den ændrede EU-lovgivning om hvordan virksomheder beskyttes mod tab og risici forbundet med lange betalingsfrister og for sene betalinger. 

Læs mere...

Europa-Parlamentet stemmer de sidste dele af bankunionen igennem

Europa-Parlamentet stemmer de sidste dele af bankunionen igennem

Siden begyndelsen af den finansielle krise har EU og medlemsstaterne arbejdet på en gennemgribende revision af reglerne for og overvågningen af bankerne.
Efterhånden som den finansielle krise udviklede sig og blev til en gældskrise i 2010-2011, stod det klart, at der i euro-området var behov for at gå videre og bryde den onde cirkel mellem banker og de offentlige finanser. 

Læs mere...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 15. april 2014 handler mest om Ukraine... 

Læs mere...

Uge 16 og frem - det sker...

Uge 16 og frem - det sker...

I denne Påske-uge handler det i EU om:  frugt og grønt, Ukraine, Syrien, maritim-sikkerhed, EUFOR CAR, Auken-rapport, udstationerede arbejdstagere, bankunion, erstatningskrav samt om overtrædelser af EU-retten... 

Læs mere...

Grønbog om mobil sundhed (m HEALTH)

Grønbog om mobil sundhed (m HEALTH)

Med grønbogen lanceres en offentlig høring, som vil vare indtil 2. juli.
m HEALTH omfatter læge- og sundhedstjenester, der understøttes af mobile enheder som f.eks. smartphones, tavlecomputere og trådløse enheder samt livstils- og sundhedsapplikationer, der kobler sig på medicinsk udstyr og sensorer. Der er tale om en ny udvikling inden for Health, hvor informations- og kommunikationsteknologier anvendes for at forbedre produkter, tjenester og processer relateret til sundhed. 

Læs mere...

Flere og bedre økologiske produkter

Flere og bedre økologiske produkter

Kommissionen har fremsat forslag til en ny forordning om økologisk produktion og til mærkningen af økologiske produkter.
Kernen i det nye forslag, som har til formål at afhjælpe de mangler, der er i den nuværende ordning, er forbrugernes og producenternes forventninger. 

Læs mere...

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 20.-21. marts 2014 - Konklusioner

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 20.-21. marts 2014 - Konklusioner

Mødet der startede torsdag eftermiddag handlede fra starten om situationen i Ukraine!
Fredag fortsatte mødet og som altid handlede forårstopmødet  også om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. 
Bl.a. om det europæiske semester og 2020-strategien, industriel konkurrenceevne inkl. innovation og kompetencer samt om klima- og energi-politikken.
De endelige samlede konklusioner  

Læs mere...

Ukraine

Ukraine

Det Europæiske Råd vedtog den 21. marts nye konklusioner vedrørende Ukraine og samme dag blev de politiske bestemmelser i associeringsaftalen skrevet under og blev enige om at indefryse midler fra 12 personer mere...
Som bebudet af José Manuel Barroso i Europa-Parlamentet 12. marts vil Kommissionen bidrage til de europæiske og internationale bestræbelser på at støtte økonomiske og politiske reformer i Ukraine. 

Læs mere...

Fri bevægelighed

Fri bevægelighed

I lyset af debatten i Folketinget om retten til forskellige sociale ydelser inden for rammerne af den fri bevægelighed minder vi lige om, hvad baggrunden er for EU reglerne:
Det ofte anvendte udtryk ”velfærdsturisme" giver det misvisende indtryk, at EU-borgere, som modtager danske velfærdsydelser, alle er kommet til Danmark med det ene formål, lovligt eller ulovligt, at få del i velfærdsydelserne... 

Læs mere...

EU-USA frihandelsaftale (TTIP) - 4. runde

EU-USA frihandelsaftale (TTIP) - 4. runde

Den 10.-14. marts, gennemføres i Bruxelles den fjerde runde af forhandlingerne med USA om en frihandelsaftale (TTIP). Hundredevis af forhandlere fra Europa Kommissionen og USA vil mødes og arbejde intenst på aftalens mange facetter. I den forbindelse afholder Europa-kommissionen i Bruxelles et møde, hvor alle interessenter, NGOer, forbrugerorganisationer, fagforeninger, erhvervsorganisationer og andre har mulighed for at fremlægge deres synspunkter og indgå i konkrete drøftelser direkte med forhandlerne. En sådan åbenhed er aldrig tidligere set i forhandlinger om handelsaftaler. Samtidig lancerer Europa-Kommissionen en offentlig høring vedrørende investeringsbeskyttelse. Dette element forhandles derfor ikke, mens høringen pågår. 

Læs mere...

Flere nyheder

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 07/11/2013  |Til toppen