Sti

Repræsentationen i Danmark - Nyheder
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint
Glædelig jul godt nytår!

Glædelig jul godt nytår!

Repræsentationen er lukket mellem jul og nytår, og vi vender tilbage mandag den 5. januar 2015.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
EU i Danmark  

Læs mere...

Uge 52 og frem - det sker...

Uge 52 og frem - det sker...

EU er mere eller mindre gået på juleferie, men vi starter friskt op med et nyt formandskabs-land, et nyt euro-land og et nyt EU-år den 1. januar 2015
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
#EUiDK  

Læs mere...

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 18. december 2014 - Konklusioner

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 18. december 2014 - Konklusioner

EU's stats- og regeringschefer talte på december-topmødet bl.a. om økonomi, vækst og beskæftigelse, investeringer, Rusland, Ukraine samt om ebolakrisen...
Læs konklusionerne - klik her...  

Læs mere...

Dom i sagen om opsigelse på grund af fedme

Dom i sagen om opsigelse på grund af fedme

Retten i Kolding har anmodet Domstolen om præjudiciel afgørelse i en sag C-354/13 om forskelsbehandling på grund af fedme, efter at en dagplejer i Billund Kommune hævder, at vedkommende er blevet opsagt på grund af fedme.
Nu er Domstolens dom faldet og siger bl.a. at fedme kan udgøre et »handicap«! 

Læs mere...

Interreg-samarbejde mellem Danmark og naboregioner vedtaget

Interreg-samarbejde mellem Danmark og naboregioner vedtaget

Kommissionen har vedtaget en række programmer for bl.a. Danmark, som skal intensivere det grænseoverskridende samarbejde på en række strategiske områder, herunder innovation og forskning, SMV’s konkurrenceevne, bæredygtig transport, vedvarende energi, beskyttelse af natur- og kulturarv, klimaforandring samt undervisning, uddannelse og arbejdskraftmobilitet. Der er tale om investeringer, som skal bidrage til at gennemføre Europa 2020-strategien i de pågældende regioner. 

Læs mere...

Kommissionens arbejdsprogram for 2015

Kommissionens arbejdsprogram for 2015

Hvert år opstiller Kommissionen sine prioriteter i et arbejdsprogram, der kan betegnes som en politisk kontrakt med Europa-Parlamentet.
Juncker-Kommissionens første program der blev fremlagt tirsdag den 16. december, skal omsætte et 10-punkts program med sine politiske retningslinjer og Det Europæiske Råds strategiske dagsorden i konkrete resultater. 

Læs mere...

Den økonomiske efterårspakke

Den økonomiske efterårspakke

Kommissionen har offentliggjort de årlige økonomiske prioriteter for EU og bemærkninger til budgetforslagene i euro-området
Den årlige vækstoversigt indeholder de generelle økonomiske og sociale prioriteter for EU i det kommende år. Vækstoversigten er en køreplan, som medlemsstaterne følger, når de opstiller deres fremtidige budgetter og reformplaner, og den danner baggrund for de landespecifikke anbefalinger, som Kommissionen udsender hvert forår. 

Læs mere...

Kommissionens investeringsplan for Europa

Kommissionens investeringsplan for Europa

Kommissionen har fremlagt en investeringsplan på godt 2.350,- mia. kr for at få væksten i Europa i gang igen og få flere folk i arbejde.
I Danmark ligger der særlige vækstmuligheder i investeringer i industrien.  Endvidere kunne de langsigtede vækstmuligheder styrkes gennem bedre resultater i uddannelsessektoren og gennem at øge beskæftigelseschancerne for personer på kanten af arbejdsmarkedet.  Danmark opbyggede et stort investeringsunderskud under den økonomiske krise, men har siden 2012 styrket investeringerne mærkbart, blandt andet i form af høje investeringer i energisektoren, med det ambitiøse sigte at omstille Danmark fuldt ud til vedvarende energikilder i 2050. 

Læs mere...

Den økonomiske efterårsprognose

Den økonomiske efterårsprognose

Kommissionens efterårsprognose med tal for medlemsstaterne og en vurdering af det økonomiske klima til brug for den fremtidige økonomiske styring er blevet fremlagt og forudser svag økonomisk vækst resten af året i både EU og euroområdet. Væksten ventes at stige langsomt i løbet af 2015...
Prognosen viser for Danmark tegn på et fortsat ujævnt og spinkelt opsving, der giver sig udsalg i svagt stigende beskæftigelse og svagt faldende ledighed. Opsvinget er dog ikke nok til at opnå fuld anvendelse af produktionsfaktorerne, og Danmark vil derfor fortsat være i en situation med en vis ledighed frem til og med 2016 

Læs mere...

Din guide til EU-lønninger

Din guide til EU-lønninger

Løn og ansættelsesforhold for Formanden for og medlemmerne af Europa-Kommissionen er fastlaget af Ministerrådet i et lønregulativ vedtaget i 1967. Løn og ansættelsesforhold for EU-ansatte er fastsat ved en personalevedtægt for tjenestemænd og et sæt ansættelsesvilkår for øvrige ansatte.
Begge findes i net-udgaver, ligesom det offentliggøres, når der sker ændringer i lønsatserne. Vi har lavet oversigter over disse regler i form af et Factsheet om løn-forordningen og en Guide til de ansattes  løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere...

Flere nyheder

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 07/11/2013  |Til toppen