Sti

Søger du nye udfordringer i et internationalt miljø?
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

Vi søger praktikanter/stagiairer

Bliv praktikant/stagiaire i Europa-Kommissionen!

Europa-Kommissionen tilbyder hvert halve år praktikophold til bachelorer, kandidatstuderende og færdiguddannede kandidater, der gerne vil prøve at arbejde i en EU-institution i en kortere periode. Praktikopholdet foregår enten i et af Kommissionens generaldirektorater i Bruxelles eller Luxembourg eller i en af de 27 repræsentationer i medlemslandene bl.a. i København. Hvis du har en solid sproglig baggrund, er der også mulighed for at blive praktikant i Generaldirektoratet for Oversættelse.

Det er ikke muligt at komme i praktik som tolk.

Praktikopholdet varer normalt 5 måneder. Du vil få et indblik i den europæiske integration, herunder EU-lovgivningen, EU-institutionernes daglige arbejde og EU-politik generelt.

Der er selvfølgelig nogle krav, du skal opfylde for at komme i betragtning:

  • Du skal være statsborger i et af medlemslandene. Europa-Kommissionen tager dog også imod praktikanter fra lande uden for Unionen.
  • Du må ikke tidligere have været i praktik i mere end 6 uger eller på noget tidspunkt have arbejdet i Kommissionen eller i en af de andre EU-institutioner eller i et EU-agentur.
  • Du skal som minimum have en bachelorgrad. Af hensyn til arbejdets karakter vil det for oversætterpraktikanter være en fordel at være i gang med eller at have afsluttet kandidatuddannelsen.
  • Der gælder ingen aldersbegrænsninger.
  • Du skal beherske mindst to EU-sprog, hvoraf det ene skal være engelsk, tysk eller fransk. Er du fra et land uden for EU, er det dog nok at beherske enten engelsk, fransk eller tysk. Oversætter-praktikanter skal desuden kunne oversætte til deres modersmål (eller hovedsprog) fra to EU-sprog, hvoraf det ene skal være engelsk, fransk eller tysk.

Europa-Kommissionen udvælger praktikanterne ud fra ansøgernes kvalifikationer. Der ses her på de resultater, du har opnået gennem dine studier. Kommissionen tilstræber en ligelig geografisk fordeling og tager hensyn til fagområder.

På grundlag af disse kriterier udarbejdes der en liste over de ansøgere, der kan komme i betragtning. Denne liste sendes rundt til alle Kommissionens tjenestegrene, der foretager en endelig udvælgelse. Listen indeholder ca. dobbelt så mange ansøgere, som der er plads til. Du kan fremme din sag ved at tage kontakt med det generaldirektorat, der har din interesse.

Du får ikke løn, mens du er praktikant i Kommissionen, men i princippet får alle stagiairer tilbudt et stipendium. Stipendiet er på 1.047 € pr. måned. Du får dine rejseudgifter i forbindelse med praktikopholdets begyndelse og afslutning godtgjort, forudsat du ikke allerede bor fast på tjenestestedet.

Man kan UDELUKKENDE søge om at blive praktikant ved at indgive en elektronisk ansøgning via internettet på adressen: http://ec.europa.eu/stages/

Ansøgningsfristen for praktikophold med start 1. oktober er 31. januar (der åbnes for ansøgninger den 1. december).

For praktikophold med start 1. marts er fristen 1. september året før kl. 12.00 (der åbnes for ansøgninger den 1. juni).

NB Afsend ("submit") ikke ansøgningen i sidste øjeblik. Der kan opstå "kø" på nettet, så det er umuligt at overholde ansøgningsfristen.

Vil du vide mere, kan du læse generel information om praktikophold samt oplysninger om udvælgelsesprocuduren og om fastansættelse.

1. Læs hele materialet grundigt igennem, før du udfylder ansøgningen.

2. Ansøgningsskemaet findes på engelsk, fransk og tysk. Det tilrådes, at man udfylder skemaet på engelsk, så flest mulige kan læse det. Spørgsmål til ansøgningen kan sendes via følgende internetadresse:

https://ec.europa.eu/stages/online/contact/contact_en.cfm

3. Såfremt du er specielt interesseret i et praktikophold ved Kommissionens Repræsentation i Danmark, bedes du også sende en kopi af din ansøgning sammen med et følgebrev enten pr. post til Ellen Søgaard, Europa-Kommissionen, Repræsentation i Danmark, Gothersgade 115, 1123 København K eller pr. e-mail

Du vil få svar fra os, hvis dit navn er i den blå bog. Hvis du prioriterer Repræsentationen, bedes du som prioritet anføre "Generaldirektorat for Kommunikation/Repræsentationen i Danmark".

Held og lykke med ansøgningen!

NB! Repræsentationen har kun mulighed for at ansætte studentermedhjælpere under ovennævnte ordning.
Du skal gennemføre den ovennævnte procedure for stagiairer.

Seneste

Flere
Seneste opdatering: 01/02/2012  |Til toppen