Sti

Finanskrise – hvad sker der i Europa?
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

Det globale finanssystem og dets indvirkningen på den europæiske økonomi.

Krisen i USA og uroen på finansmarkederne, en stigning af energipriserne og råvarepriserne samt krisen på boligmarkederne har forplantet sig og påvirker også økonomien i Europa.

Læs mere på Kommissionens hjemmeside samt nedenfor:

  04-11-2014  1. del af bankunionen træder i kraft med det fælles bank-tilsyn

  27-10-2014  Stresstest af danske og europæiske banker

  15-04-2014  Europa-Parlamentet stemmer de sidste dele af bankunionen igennem

  09-04-2014  Ny pakke om selskabsret og virksomhedsledelse

  27-03-2014  Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi

  20-03-2014  Bankunionen er nu på plads

  29-01-2014  Strukturreform af EU's banksektor

  18-12-2013  EU-bankunion

  29-04-2013  Fjerde kvartalsrapport om bistand til Grækenland

  31-10-2012  Konference om EU-bankunion

  02-10-2012  Ekspertgruppes rapport om reformer af EU’s banksektor

  12-09-2012  EU-bankunion

  17-06-2012  Det græske valg

  09-06-2012  Udtalelse af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og næstformand, Olli Rehn, om Spanien

  06-06-2012  Nye rammebestemmelser for genopretning og afvikling af banker

  19-05-2012  Barrosos erklæring vedrørende Grækenland

  08-05-2012  Nye statsstøtte-regler

  25-04-2012  Redningsstøtte for at lette fusion mellem Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank godkendt

  18-04-2012  Vækst og beskæftigelse i Grækenland

  17-04-2012  Strammere regler for EU-statistikken

  09-12-2011  Dansk afviklingsordning for pengeinstitutter godkendt

  15-11-2011  Ændringer af reglerne for kreditvurderingsinstitutter

  10-11-2011  Udtalelse af José Manuel Barroso og Herman Van Rompuy om udpegelsen af Lucas Papademos som premierminister i Grækenland

  01-11-2011  Udtalelse af José Manuel Barroso og Herman Van Rompuy om de græske myndigheders hensigt om at afholde en folkeafstemning

  16-08-2011  Erklæring om Sarkozy-Merkel-forslaget vedrørende euroområdet

  05-08-2011  De finansielle markeder overreagerer

  03-08-2011  Barrosos brev til stats- og regeringscheferne i Euro-området

  07-06-2011  Vækst- og jobresultater på bordet

  06-06-2011  Redningsstøtten til Amagerbanken og afviklingsstøtte til Eik Bank

  06-04-2011  Portugals økonomiske situation

  25-03-2011  Det Europæiske Råd i Bruxelles den 24.-25. marts 2011 - Konklusioner

  16-03-2011  Fælles EU-regler for beregning af selskabsskattegrundlaget

  15-02-2011  Finansielle stabilitet

  21-12-2010  Kommissionen tillader en midlertidig forlængelse af de danske eksportkreditforanstaltninger

  17-12-2010  Europæiske Råd i Bruxelles den 16.-17. december: Fuld opbakning til euro-samarbejdet

  08-12-2010  Sanktionsordningerne i den finansielle sektor

  17-11-2010  Barroso om situationen i Irland

  20-10-2010  Ny ramme for krisestyring i finanssektoren

  07-10-2010  Beskatning af den finansielle sektor

  30-09-2010  Kommissionen godkender en dansk afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter

  29-09-2010  Økonomisk styring i EU

  29-06-2010  Kommissionen godkender forlængelse af bankstøtteordningerne i Danmark

  27-06-2010  G8 og G20 topmøder i Canada

  22-06-2010  Kan du betale regningen?

  15-06-2010  Underskudprocedure indledt over for Danmark

  02-06-2010  Forbedret tilsyn med kreditvurderingsinstitutter

  26-05-2010  Netværk af bankafviklingsfonde i EU

  12-05-2010  Uforholdsmæssigt stort underskud i Danmark

  12-05-2010  Konvergensrapport 2010

  10-05-2010  Finansiel stabilitet i Europa - enighed i nat

  07-05-2010  Erklæring fra mødet mellem stats- og regeringscheferne for euroområdet

  04-05-2010  Økonomisk redningspakke til Grækenland

  11-04-2010  Erklæring fra Europa-Kommissionens formand om Grækenland

  11-04-2010  Erklæring fra Eurolandene om støttemekanismen for Grækenland

  06-04-2010  Innovative finansieringsmuligheder på globalt plan

  09-03-2010  Erklæring om Grækenland og finansmarkedsspørgsmål afgivet af Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso, Europa-Parlamentets plenarforsamling

  04-03-2010  Økonomisk genopretning: Intelligente investeringer for 2,3 mia. euro

  26-02-2010  Reaktion på finanskrisen: Deltag i høringen om ændringer af kapitalkravsdirektivet

  25-02-2010  EU's foreløbige prognose: opsvinget er i gang, men er stadig skrøbeligt

  09-02-2010  Dansk eksportlånsordning godkendt

  26-01-2010  Overblik over nationale foranstaltninger vedtaget som svar på den finansielle krise - Baggrundsmemo

  09-12-2009  Kommissionen godkender støtte til dansk offshore vindenergiprojekt

  11-11-2009  Stabilitets-og vækstpagten: Procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

  10-11-2009  EU's regnskaber er godkendt - stærk vilje til at tage de resterende udfordringer op

  05-11-2009  Topmødet mellem EU og Indien koncenterer sig om klimaændringer, energi og handel

  03-11-2009  EU-topmøder i USA og Indien

  03-11-2009  Efterårsprognose for 2009-2011: gradvis opsving i EU's økonomi i sigte

  30-10-2009  Europæiske Råd i Bruxelles den 29.-30. oktober - Konklusioner

  28-10-2009  Kommissionen godkender omstruktureringspakke for Northern Rock

  26-10-2009  Kommissionen styrker finansiel rådgivning i Europa

  20-10-2009  Sikkerheden på markedet for finansielle derivater

  20-10-2009  Banksektoren: Kommissionen forhandler om behov for en ny EU-krisestyringshandlingsplan

  13-10-2009  Statsstøtte: Vedtagede nationale tiltag som reaktion på den finansielle og økonomiske krise

  07-10-2009  Årlig redegørelse vedrørende euro-området

  25-09-2009  G20-topmøde i Pittsburgh

  23-09-2009  Tilsyn med finanssektoren

  17-09-2009  Ekstraordinært topmøde i Bruxelles den 17. september

  14-09-2009  Foreløbige økonomiske prognoser - EU på vej ud af recessionen

  10-09-2009  Overblik over nationale foranstaltninger til imødegåelse af den finansielle krise

  10-08-2009  Statsstøtte: gennemgang af nationale støtteordninger indført under finanskrisen

  24-07-2009  72 % af europæerne har store forventninger til EU i kampen mod arbejdsløshed

  23-07-2009  Kommissionen fremlægger retningslinjer for omstruktureringsstøtte til banker

  03-06-2009  Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen

  20-05-2009  Kommissionen godkender dansk støtte til redning af Fionia Bank

  03-04-2009  G20 topmøde i London 2. - 3. april 2009

  03-02-2009  Kommissionen godkender den danske hjælpepakke til kreditinstitutterne

  21-01-2009  Kommissionen godkender finsk støtte til Kaupthing Bank - Pressemeddelelse

  19-01-2009  Foreløbige økonomiske prognoser for 2009-2010

  18-01-2009  Dansk aftale om kreditpakke på plads

  12-01-2009  Oversigt over nationale redningstiltag og garantiordninger

  08-01-2009  December 2008: erhvervsklima–indikatoren nåede sit hidtil laveste niveau - Pressemeddelelse

  08-01-2009  December 2008: økonomiske forventninger faldet til rekordlavt niveau både i EU og euro-området - Pressemeddelelse

  08-01-2009  Kommissionen beder Rådet stille mellemfristet lån til rådighed for Letland som led i koordineret multi- og bilateral finansiel bistand - Pressemeddelelse

  30-12-2008  Kommissionen godkender de første realøkonomiske kriseforanstaltninger - Pressemeddelelse

  19-12-2008  Fælles erklæring af formandskabet for ØKOFIN-rådet og Kommissionen om beslutningen om at yde mellemfristet makrofinansiel bistand til Letland

  16-12-2008  Kommissionen godkender svensk redningsstøtte til Carnegie Bank - Pressemeddelelse

  12-12-2008  Kommissionen godkender Sloveniens støttepakke for bankerne - Pressemeddelelse

  12-12-2008  Kommissionen godkender ændringerne til Tysklands redningsplan for bankerne - Pressemeddelelse

  10-12-2008  Kommissionen godkender Østrigs redningsplan for bankerne - Pressemeddelelse

  08-12-2008  Kommissionen tillader fransk redningspakke, hvorved visse banker får tilført kapital - Pressemeddelelse

  08-12-2008  Kommissionen vedtager vejledning om rekapitalisering af banker i den aktuelle finanskrise for at åbne op for långivning til den reelle økonomi - Pressemeddelelse

  04-12-2008  Første skøn for tredje kvartal 2008: BNP i euro-området og EU27 ned med 0,2 %. Sammenlignet med tredje kvartal 2007 stiger BNP med +0.6 % i euro-området og +0.8 % i EU 27 - Pressemeddelels

  04-12-2008  Overblik over nationale redningspakker og garantiordninger - Pressemeddelelse

  03-12-2008  Kommissionen blåstempler BNP Paribas opkøb af Fortis' belgiske og luxemburgske aktiver betinget af afhændelse af BNP's belgiske forbrugerkreditfilial - Pressemeddelelse

  03-12-2008  Kommissionen blåstempler statsstøtte til redning og omstrukturering af Fortis Bank og Fortis Bank Luxemburg - Pressemeddelelse

  28-11-2008  De økonomiske forventninger falder til et historisk lavpunkt både i EU og i euro-området - Pressemeddelelse

  26-11-2008  Redningsplan for EU's økonomi

  25-11-2008  Kommission godkender Letlands statsstøtte for JSC Parex Banka - Pressemeddelelse

  22-11-2008  Fælleserklæring ved ØKOFIN rådets formandsskab og Kommissionen om at stille mellemlang finansstøtte til rådighed for Letland - Pressemeddelelse

  21-11-2008  Kommissionen overvåger Nederlandenes statsplaner angående Fortis Bank Nederland og ABN AMRO Bank Nederland - Pressemeddelelse

  20-11-2008  Kommissionen godkender Belgiens statsgaranti til Fortis Bank - Pressemeddelelse

  20-11-2008  Kommissionen godkender fælles støtte fra Belgien, Frankrig og Luxemburg for at redde Dexia - Pressemeddelelse

  19-11-2008  Kommissionen tillader redningspakken for græske kreditinstitutter - Pressemeddelelse

  18-11-2008  Oversigt over nationale rednings- og garantipakker - Baggrundsnote

  15-11-2008  Topmøde om den globale økonomi den 15. november

  14-11-2008  Kommissionen godkender Finlands støttepakke for finanssektoren - Pressemeddelelse

  14-11-2008  Kommissionen tillader Italiens refinansieringsordning for kreditinstitutter - Pressemeddelelse

  14-11-2008  Skøn for tredje kvartal 2008: Euro-område og EU27 BNP falder med 0.2%, +0.7% og +0.8% respektive i sammenligning med tredje kvartal 2007 - Pressemeddelelse fra Eurostat

  12-11-2008  Ekspertgruppen på højt plan om EU-finanstilsyn mødes første gang - Pressemeddelelse

  07-11-2008  Uformelt møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles om finanskrisen den 7. november

  05-11-2008  Overblik over nationale redningsforanstaltninger og indskudsgarantiordninger

  04-11-2008  Møde i Rådet for økonomi og finans (ECOFIN)

  31-10-2008  Kommissionen foreslår finansiel bistand til Ungarn og en forøgelse af betalingsbalancens generelle lånelofter - Pressemeddelelse

  31-10-2008  Kommissionen godkender hollandsk garantiordning for finansinstitutterne - Pressemeddelelse

  31-10-2008  Kommissionen tillader Frankrigs refinansieringsordning for kreditinstitutter - Pressemeddelelse

  31-10-2008  Lynskøn oktober 2008, Euro-områdets inflation skønnes til at være 3.2% - Pressemeddelelse fra Eurostat

  31-10-2008  September 2008, Euro-områdets arbejdsløshed stabil på 7.5%. I EU27 stiger arbejdsløsheden til 7.0% - Pressemeddelelse fra Eurostat

  30-10-2008  Kommissionen godkender portugisisk støtteordning til den finansielle sektor

  30-10-2008  Kommissionen godkender svenske støtteordninger til den finansielle sektor

  29-10-2008  Fra finanskrise til ny fremgang: en europæisk handlingsramme

  29-10-2008  Finansiel bistand til Ungarn på mellemlang sigt - Fælleserklæring ved formandskabet af økonomi og finans-ministerrådet og Europa-Kommissionen

  28-10-2008  Kommissionen godkender den tyske støtteordning for pengeinstitutter

  28-10-2008  Statsstøtte: et overblik over mulighederne under EUs regelsæt

  28-10-2008  Statsstøtte: spørgsmål og svar om EUs regelsæt

  24-10-2008  ASEM-topmøde i Beijing - info fra formandskabet

  21-10-2008  Det Europæiske Råd i Bruxelles den 15.-16. oktober 2008

  18-10-2008  Møde mellem Sarkozy, Barroso og Bush

  15-10-2008  Indskydergaranti: mindst 100.000 € skal garanteres, mener Kommissionen.

  14-10-2008  EU og finanskrisen – spørgsmål og svar

  14-10-2008  Oversigt over nationale redningsplaner og indskydergarantiordninger

  13-10-2008  Kommissionen godkender Det Forenede Kongeriges redningsplan for den finansielle sektor

  13-10-2008  Kommissionen godkender Irlands ændrede redningsplan for den finansielle sektor

  13-10-2008  Statsstøtte: Kommissionen offentliggør retningslinjer for medlemsstaternes hjælpepakker til kriseramte banker

  07-10-2008  Statsstøtte: Kommissær Kroes møder Irlands finansminister Brian Lenihan til diskussion om bankgarantier

  06-10-2008  Topmøde om den internationale finansielle krise

  06-10-2008  Erklæring fra de 27 stats- og regeringsledere om stabiliteten af den finansielle sektor

  06-10-2008  EUs konkurrencekommissær, Neelie Kroes, bemærkninger om den finansielle krise til Europa-Parlamentets Udvalg for Økonomi og Valuta

  06-10-2008  Kommissionens formand, José Manuel Barroso, bemærkninger om finanskrisen ved åbningen af den årlige europæiske uge om EU's regionalpolitik

  03-10-2008  Åbent brev fra den franske formand for Rådet, Nicholas Sarkozy, til deltagerne i Det Europæiske Råd

  02-10-2008  Hvad Europa og verden har brug for nu - Artikel af Kommissionens formand, José Manuel Barroso, om finanskrisen

  01-10-2008  Ændringer af kapitalkravene for banker

  01-10-2008  Kommissionen godkender UKs redningshjælpepakke for Bradford & Bingley

  01-10-2008  Tale af Kommissionens formand, José Manuel Barroso, om finanskrisen

  30-09-2008  Inflationen i euro-området anslås til 3,6 % - Pressemeddelelse fra Eurostat

  29-09-2008  Den Europæiske Centralbank (ECB) tilfører markedet ekstra ca. 630,- mia. kr. likviditet - Pressemeddelelse fra ECB

  24-09-2008  EUs kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Joaquín Almunia´s tale om situationen ved plenardebatten i Europa-Parlamentet

  10-09-2008  Foreløbig prognose for EU lyder på hurtigere opbremsning end ventet

  31-07-2008  Kommissionen godkender dansk redningspakke til Roskilde Bank

  30-07-2008  Tilbagegang for de økonomiske forventninger og erhvervsklimaet i EU

  25-06-2008  Offentlige finanser i ØMU'en

  11-06-2008  Stigende oliepriser - Hvad gør EU?

  20-05-2008  Fødevarepriserne stiger og stiger - Hvad gør EU?

  28-04-2008  Kommissionens økonomiske forårsprognose for 2008-2009

  21-02-2008  Væksten i EU er dæmpet mens inflation vokser midlertidigt

  09-11-2007  Økonomisk efterårsprognose for 2007-2009: lavere vækst

  04-10-2007  Euro-områdets økonomi: tempo og tendenser

  20-09-2007  OECD's økonomiske beretning for EU

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen