Sti

Europa 2020
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

I marts 2010 præsenterede Kommissionen sin strategi for at bringe Europa styrket ud af krisen. Europa 2020-strategien indeholder en vision for Europas sociale markedsøkonomi frem til 2020 og er baseret på tre sammenhængende og gensidigt forstærkende prioriteter:intelligent vækst, der fører til udvikling af en videns- og innovationsbaseret økonomi; bæredygtig vækst, der fremmer en kulstoffattig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi; og inklusiv vækst, der afstedkommer en økonomi med høj beskæftigelse og social og geografisk samhørighed.

  Indsatsen for at nå disse målsætninger vil blive vurderet på grundlag af fem repræsentative og overordnede EU-mål, som medlemsstaterne anmodes om at omsætte til nationale mål i overensstemmelse med de forskellige udgangspunkter:

  • 75 % af befolkningen mellem 20-64 år skal være i beskæftigelse
  • 3 % af EU's BNP skal investeres i F&U
  • "20/20/20"-klima-/energimålene skal være opfyldt
  • andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør være under 10 %, og mindst 40 % af den unge generation skal have en videregående uddannelse
  • gruppen af borgere, der er i fare for at blive ramt af fattigdom, skal reduceres med 20 millioner mennesker.

  Europa 2020-strategien består af en række flagskibsinitiativer, som skal drive udviklingen frem mod disse mål. Gennemførelsen af disse initiativer er en fælles prioritet og kræver, at der gøres en indsats på alle niveauer: EU-organisationer, medlemsstater og lokale og regionale myndigheder.

  • Innovation i EU – omlægning af F&U og innovationspolitikken, så der fokuseres på de store udfordringer, samtidig med at der bygges bro over kløften mellem videnskaben og markedet, så opdagelser fører til produkter.F.eks. kunne fællesskabspatentet spare virksomhederne for 289 mio. EUR om året.
  • Youth on the move – øget mobilitet blandt studerende og unge fagfolk bør udnyttes til at højne såvel kvalitet som resultater på EU's højere uddannelsesinstitutioner og til at gøre institutionerne mere attraktive på internationalt plan.Som et konkret tiltag bør ledige stillinger i medlemsstaterne i højere grad kunne søges overalt i Europa, og erhvervskvalifikationer og erfaring bør anerkendes reelt.
  • En digital dagsorden for Europa – der bør gøres en indsats for at nå frem til de bæredygtige økonomiske og sociale fordele, der er forbundet med et digitalt indre marked baseret på et ultrahurtigt internet.Alle europæere bør senest i 2013 have adgang til højhastighedsinternet.
  • Ressourceeffektivt Europa – støtte til overgangen til en ressourceeffektiv og kulstoffattig økonomi. Europa bør holde fast ved sine 2020-mål for energiproduktion, energieffektivitet og energiforbrug.Herved vil der blive brug for mindre olie- og gasimport i 2020 til en værdi af 60 mia. EUR.
  • En industripolitik for grøn vækst – med det formål at hjælpe EU's industrielle grundlag med at bevare konkurrenceevnen i tiden efter krisen gennem fremme af iværksætteri og udvikling af nye kvalifikationer.En sådan politik kunne føre til millioner af nye job.
  • En dagsorden for nye kvalifikationer til nye job – fastsættelse af betingelserne for en modernisering af arbejdsmarkederne med det formål at øge beskæftigelsen og sikre bæredygtige sociale modeller i tiden, hvor de store årgange går på pension, og
  • Europæisk platform mod fattigdom – sikring af den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed ved at hjælpe de fattige og socialt udstødte og gøre det muligt for dem at spille en aktiv rolle i samfundet.

   

  05-05-2014  Offentlig høring om Europa 2020-strategien

  14-08-2013  "Europa ude af recession"?

  29-05-2013  Landespecifikke anbefalinger for 2013

  03-10-2012  Akten for det indre marked II

  08-06-2012  Bedre styring af det indre marked

  30-05-2012  Landespecifikke anbefalinger for 2012

  30-11-2011  Mod nye horisonter - 600 mia. til forskning og innovation

  09-11-2011  Told- og skattesamarbejde frem mod 2020

  28-09-2011  EU-skat på finansielle transaktioner

  06-05-2011  Youth on the Move-eventdage i Firenze

  03-05-2011  EU-strategi for biologisk mangfoldighed

  19-04-2011  Uddannelsesreform i EU

  13-04-2011  Energibeskatning i EU

  16-03-2011  Fælles EU-regler for beregning af selskabsskattegrundlaget

  01-02-2011  Danmark med i innovations-toppen

  26-01-2011  Et ressourceeffektiv Europa

  12-01-2011  Ny vækstoversigt for EU

  16-12-2010  EU vil bekæmpe fattigdom

  26-11-2010  Høring om en aktiv og sund alderdom

  23-11-2010  På vej mod fuld beskæftigelse

  18-11-2010  Fremtiden for EU's landbrugspolitik

  17-11-2010  Strategi for EU's energiinfrastruktur

  10-11-2010  Energi 2020

  28-10-2010  Industrien for Europa - Europa for industrien

  06-10-2010  Innovation i EU

  29-09-2010  Økonomisk styring i EU

  21-09-2010  Ny ligestillingsstrategi for EU

  20-09-2010  Bredbåndsadgang til alle

  15-09-2010  Nyt initiativ for unges mobilitet

  17-06-2010  Det Europæiske Råd i Bruxelles den 17. juni - Konklusioner

  19-05-2010  Digital dagsorden for Europa

  26-03-2010  Det Europæiske Råd i Bruxelles den 25.-26. marts

  03-03-2010  "Europa 2020": en strategi for intelligent og bæredygtig vækst for alle

  02-03-2010  Konference om Vækst og Beskæftigelse

  28-01-2010  Debatmøde om EU 2020-strategien

  24-11-2009  EU 2020: EU skal have en grønnere og mere intelligent social markedsøkonomi

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen