Sti

Danmark med i innovations-toppen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

01/02/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionens har fremlagt den første udvidede rapport, som sammenligner innovationsresultaterne i EU's 27 medlemsstater. Danmark ligger i toppen kun overgået af Sverige. I overensstemmelse med handlingsplanen for innovation i EU, som blev vedtaget i oktober 2010, indeholder den europæiske resultattavle for innovation nu 25 klare innovationsindikatorer, som gør det nemmere at sammenligne landene.

  Resultattavlen er et vigtig værktøj i forbindelse med gennemførelsen af innovation i Europa og desuden et vigtigt supplement til den årlige vækstoversigt, som er indført i Europa-2000 strategien. Dette understreger igen, at forskning og innovation er vigtige drivkræfter for væksten og af afgørende betydning for en bæredygtig vej ud af krisen. I resultattavlen anvendes de nyeste statistikker fra Eurostat og andre internationalt anerkendte kilder. Det overordnede mål med resultattavlen er at animere den politiske debat i medlemsstaterne og på EU-plan ved at følge fremskridtene i innovation inden for og uden for EU.

  Mere om Danmark:

  • Danmark er et af de førende lande inden for innovation og ligger over gennemsnittet.
  • Danmarks relative styrke ligger i åbne, glimrende og attraktive forskningsmiljøer, netværkssystemer, iværksætterånd og intellektuel formåen.
  • De relative svagheder vedrører adgangen til finansiering og støtte, innovationsfremmere og output.
  • Danmark klarer sig godt med hensyn til antallet af nye ph.d.-studerende og registrering af EU-varemærker. Der konstateres stor tilbagegang med hensyn til adgangen til  risikovillig kapital og antallet af små og mellemstore virksomheder, som introducerer markedsmæssige og organisatoriske innovationer. Væksten inden for menneskelige ressourcer, åbne, glimrende og attraktive forskningsmiljøer, netværkssystemer, iværksætterånd og intellektuel liggger over gennemsnitttet. På andre punkter ligger Danmark under gennemsnittet.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 03/02/2011  |Til toppen