Sti

Innovation i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/10/2010

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget meddelelsen om innovation i EU. Innovation er med til af fremskynde og forbedre den måde, hvorpå vi udtænker, udvikler, fremstiller og får adgang til nye produkter og tjenester. Innovation er med til at skabe flere arbejdspladser, forbedre vores liv og bygge bedre og grønnere samfund. Det er kun via bedre resultater af vores forskning og innovation, at Europa vil kunne skabe gode og velbetalte arbejdspladser, modstå globaliseringspresset og støtte bæredygtig vækst.

 

  Innovation i Europa er nøglen til at realisere målene i Europa-2020 strategien. Målet er at omdanne Europa til en spiller, som skaber forskningsresultater i verdensklasse og at fjerne de flaskehalse, som hindrer innovation ved at anvende målrettede offentlige investeringer og tiltag, som frigør potentiale i den private sektor.

  Kommissionens forslag vil omfatte områder som intellektuel ejendomsret, adgang til finansiering, innovative offentlige indkøb og fjernelse af hindringer af den fri bevægelighed for forskere og deres ideer. I forslaget vil der blive fremlagt en bred definition af innovation, som ikke blot har et teknologisk sigte men også inddrager forretningsmodeller, design, mærkning og tjenesteydelser. Social innovation vil blive gjort til et vigtigt tema. Eksempler på social innovation er borgernes deltagelse i offentlige budgetbeslutninger, sociale netværk, som sikrer støtte til de ældre fra lokalsamfundet og etiske finansielle produkter.

  Et vigtigt og banebrydende aspekt i Innovation i Europa er europæiske innovationspartnerskaber. Disse partnerskaber vil danne rammen om samling af ressourcer og af nøgleaktører på europæisk og nationalt plan inden for den offentlige og private sektor. Hvert enkelt partnerskab vil sætte fokus på et specifikt problem, som er af afgørende betydning for at overvinde store samfundsudfordringer som f.eks. klimaforandring, energi- og fødevaresikkerhed, sundhed eller befolkningens aldring.

  Innovation i Europa vil også omfatte en ny innovationsindikator, som giver mulighed for bedre sammenligninger mellem medlemsstaterne og med lande uden for EU.

  OBS!

  I forbindelse med vedtagelsen vil der være en briefing (på dansk) i Europa-Huset, onsdag den 6. oktober 2010 kl. 12.00 - 14.00 ved kontorchef Birgit de Boissezon, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning. Bemærk at der kræves tilmelding til Karen Marie Brandenborg på email: karen-marie.larsen@ec.europa.eu eller tlf.: 33 41 40 22 - Læs mere/Klik her... pdf - 110 KB [110 KB]

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 11/11/2010  |Til toppen