Sti

Told- og skattesamarbejde frem mod 2020
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/11/2011

Foto©Photodisc/Thinkstock

Foto©Photodisc/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget 2020 programmet vedrørende told- og skattesamarbejde i Den Europæiske Union.
Det nye program skal gøre det muligt at indsamle og udveksle oplysninger, viden og ekspertise mellem medlemsstaternes told- og skatteadministrationer.

  Programmet skal:

  - beskytte Den Europæiske Unions økonomiske interesser gennem bekæmpelse af svig
  - styrke Den Europæiske Unions sikkerhed
  - fremme samhandel og reducere omkostningerne i forbindelse med regeloverholdelse
  - fremme ensartet anvendelse af lovene i toldunionen og parallelle administrationsprincipper
  - gøre medlemsstaternes told- og skatteadministrationer mere effektive.

  Programmet skal også fremme samarbejdet mellem internationale organisationer og andre organisationer, tredjelande og virksomheder. Programmet skal desuden munde ud i et større transeuropæisk it-system og et netværk af nøglepersoner fra told- og skatteadminstrationerne på tværs af Europa. Det transeuropæiske netværk tegner sig for 75 % af programmets budget. Programmet skal være nøglen til et smidigt fungerende indre marked og overvågelsen af varestrømme ind og ud af EU gennem registrering af data, som udveksles mellem de nationale administrationer. Det nye program vil udnytte den seneste teknologi og konsolidere it-systemerne og reducere medlemsstaternes og de handlendes it-omkostninger betragteligt. Dette understreger programmets merværdi på EU-plan.
  Det nye program vil bidrage til Europa-2020 strategien for vækst ved at styrke det indre markeds funktion og toldunionen. Programmets tekniske og innovative dimension vil endvidere bidrage til etableringen af et digitalt indre marked.

  Baggrund

  Den 29. juni 2011 vedtog Kommissionen et forslag til nyt EU-budget for 2014-2020 til støtte for Europa-2020 strategien. Fiscalis-2020 programmet vil kunne bidrage til denne strategi.
  Det nye program afløser Customs-2013 Fiscalis-2013 programmerne, som udløber med udgangen af 2013. Det EU-støttede program understøtter told- og skattesamarbejde i EU baseret på to piller. Den første muliggør udveksling af bedste praksis og operationel erfaring mellem medlemsstaterne og andre deltagende lande. Den anden pille skal bidrage til finansieringen af den seneste it-infrastruktur og systemer, som vil gøre det muligt for told- og skattemyndighederne i EU at udvikle en moderne digital administration.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/11/2011  |Til toppen