Sti

Sikrere fødevarer i Europa
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/05/2013

Foto©istockphot/Thinkstock

Foto©istockphot/Thinkstock

Kommissionen har fremsat et forslag til en pakke af reformer, som skal modernisere lovgivningsrammen for officiel kontrol og for dyrs og planters sundhed, med henblik på at skabe en sikrere fødevarekæde.
På den ene side skaber forslaget en enkel, mere sammenhængende og gennemsigtig lovgivningsramme for beskyttelse mod smitsomme dyresundhedsrisici, herunder forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af sygdomme. Forslaget dækker også transport af dyr internt i EU, samt indførsel af dyr og animalske produkter i EU.

  På den anden side ajourfører forslaget lovgivningsrammen for plantesundhed med henblik på at styrke beskyttelsen af EU’s afgrøder og miljøet mod udefrakommende skadedyr. Pakken indeholder også enklere og mere fleksible regler for brug af såvel traditionelle såsædssarter som nye sorter, med det formål at beskytte den europæiske afgrødeproduktions biologiske mangfoldighed og lette handelen med afgrøder. De nye regler medfører også, at fødevareproduktionen i Europa understøttes af et velstruktureret kontrolsystem som sikrer, at forbrugerne har adgang til sikre fødevarer og producenterne er underlagt ensartede og stramme sikkerhedskrav. Mikrovirksomheder fritages fra at betale gebyrer i forbindelse med kontrol, men ikke fra selve kontrollen.

  Baggrund:

  EU’s regler på fødevareområdet dækker alle aspekter af fødevarekæden, fra foder- og fødevareproduktion til forarbejdning, opbevaring, transport, import og eksport, samt detailsalg, fødevareinformation og dyrs og planters sundhed. Denne integrerede tilgang betyder, at alle fødevarer, som er produceret og solgt i EU, kan spores ”fra jord til bord”. EU-reglerne sikrer fødevaresikkerheden og –kvaliteten ved at forebygge fødevareforurening og fremme fødevarehygiejne, fødevareinformation, plantesundhed og dyresundhed og –velfærd.

  Evalueringen af Fællesskabets dyresundhedspolitik og efterfølgende høringer vurderede overordnet, at det nuværende system fungerede godt, men identificerede også en række områder, hvor forbedringer var påkrævet. Det drejede sig især om kompleksiteten i den nuværende Evaluering af Fællesskabets dyresundhedspolitik, mangelen på en overordnet dyresundhedsstrategi, utilstrækkeligt fokus på sygdomsforebyggelse (med særlig vægt på behovet for forbedret biosikkerhed) og behovet for en lettelse af den administrative byrde i forbindelse med lavrisikohandel med levende dyr internt i EU.

  Den nuværende lovgivningsramme for plantesundhed, som stammer fra 70erne, trænger til at blive ajourført og tilpasset til nye udfordringer, såsom den stigende strøm af importerede skadedyr som følge af globaliseringen af handelen og klimaændringer.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen