Sti

Kommissionen anmoder Danmark om at overholde reglerne om bæredygtig anvendelse af pesticider
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/10/2012

´Foto©Jupiterimages/Thinkstock

´Foto©Jupiterimages/Thinkstock

Kommissionen har i dag sendt en formel anmodning til bl.a. Danmark, hvori den kraftigt opfordrer Danmark til at sikre fuld overholdelse af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider. I direktivet fastsættes regler for bæredygtig anvendelse af pesticider med henblik på at minimere risici og skadevirkninger for folks helbred og miljøet. Danmark, Belgien, Bulgarien,  Litauen, Luxembourg, Polen og Slovenien har endnu ikke gennemført direktivet i national ret, skønt fristen herfor var den 26. november 2011.

  Belgien, Danmark, Litauen, Polen og Slovenien har gennemført direktivet delvist, men der er fortsat mangler, lige fra certificeringssystemer for professionelle brugere til krav om beskyttelse af vandmiljøet. Bulgarien og Luxembourg har slet ikke anmeldt nogen foranstaltninger.

  De berørte medlemsstater har to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet for at sikre fuld overholdelse af EU-retten.
  Hvis de ikke giver meddelelse om passende foranstaltninger, kan det medføre, at Kommissionen anlægger sag ved Domstolen.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 24/10/2012  |Til toppen