Sti

Grænseoverskridende sundhedstrusler
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/12/2011

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt  et forslag om bedre beskyttelse af europæiske borgere mod grænseoverskridende sundhedstrusler. Den eksisterende ramme for smitsomme sygdomme vil blive styrket og udvidet til at omfatte en bredere række sundhedstrusler. Der kan være tale om biologiske, kemiske eller naturbetingede trusler, f.eks. influenza, E.coli-infektioner og miltbrand, ekstreme vejrforhold eller sundhedstrusler med ukendt oprindelse. Forslaget bygger på erfaringerne fra de nylige grænseoverskridende sundhedskriser forårsaget af H1N1-pandemien i 2009 og udbruddet af E. coli STEC O104 i 2011.

  Mere:

  Nye regler skal gøre det lettere for EU-landene at købe vacciner i fællesskab, øge beredskabet og
  koordinere indsatsen over for sygdomsudbrud, miljøkatastrofer og andre trusler mod sundheden.

  BAGGRUND

  • Udbrud af smitsomme sygdomme, kemiske og biologiske udslip, miljøkatastrofer og andre
  ulykker kan true folkesundheden langt uden for de lande, hvor ulykken opstod.
  • For at beskytte befolkningen er der brug for beredskabsplanlægning, overvågning, tidlig
  varsling og en koordineret indsats, når katastrofen er sket.

  HVAD ER NYT?

  • En ny EU-forordning, der omhandler alle former for alvorlige grænseoverskridende
  sundhedstrusler skal erstatte beslutning nr. 2119/98 om overvågning af og kontrol med
  overførbare sygdomme.
  • EU-landene vil kunne købe vaccine i fællesskab – så de lettere kan få fat i mere i tilfælde af
  en pandemi.
  • EU's udvalg for sundhedssikkerhed – der i dag er et uformelt udvalg – bliver et formelt organ
  for at gøre det lettere at samordne beredskabet og indsatsen over for alvorlige
  sundhedstrusler, der kan ramme flere lande.
  • Krisekommunikationen bliver forbedret for alle alvorlige grænseoverskridende
  sundhedstrusler. Kommunikation med offentligheden skal indgå i katastrofeindsatsen. Kun
  ved at få offentlighedens accept, kan man få beskyttelsestiltag til at fungere.

  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?

  • EU-landene, som får gavn af bedre rammer for sundhedsbeskyttelsesindsatsen og bedre
  kapacitet til at samordne indsatsen over for sundhedstrusler.
  • Borgerne, som bliver bedre beskyttet mod alvorlige trusler mod sundheden.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • Alvorlige trusler mod sundheden (som f.eks. H1N1-pandemien (2009), askeskyen (2010) og
  E. coli-udbruddet (2011)) holder sig hverken inden for landegrænser eller specifikke sektorer,
  og derfor kan landene ikke håndtere dem alene.
  • Bedre samarbejde og retligt bindende foranstaltninger gør EU-landene bedre rustede til at
  tackle grænseoverskridende sundhedstrusler i EU. Landene er afhængige af hinandens
  beredskab og indsats. Ved at samarbejde bedre kan de bedre beskytte befolkningen.
  • Forslaget bidrager til at gennemføre EU's sundhedsstrategi og til at fremme sundheden som
  led i EU's andre politikområder (især gennem forebyggende indsatser).

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  • I slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 19/12/2011  |Til toppen