Sti

EU vil bekæmpe fattigdom
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

16/12/2010

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt det nye Europa-2020 flagskibsinitiativ "En europæisk platform mod fattigdom og social udelukkelse". Initiativet indgår i Europa-2020 strategien og er en vigtig del af Kommissionens mål om at hjælpe mindst 20 mio. mennesker ud af fattigdom og eksklusion inden 2020. Initiativet inddrager alle nye og eksisterende virkemidler inden for alle politikområder og indeholder forslag til, hvorledes målsætningen kan realiseres.

  Kommissionens forslag til bekæmpelse af fattigdom og fremme af inklusion skal bl.a. hjælpe dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet i gang, bekæmpe børnefattigdom og hjemløshed, fremme uddannelse, migration og hindre diskriminering. EU's fonde skal i højere grad støtte social inklusion og fremme social innovation, partnerskaber mellem den offentlige og private sektor, fremme den sociale økonomi og skabe dialog om koordinering af politikkerne mellem medlemsstaterne.

  Vigtige foranstaltninger i platformen omfatter:

  • At fremme innovation i social- og arbejdsmarkedspolitikken. At tilskynde til innovation for at finde smarte løsninger i Europa efter krisen, navnlig i form af mere effektiv social støtte. Det vil sige at fremme evidensbaseret innovation i social- og arbejdsmarkedspolitikken, hvor brugen af evidensbaserede metoder tester og vurderer politikændringer. Som f.eks. at teste forskellige måder, hvorpå eksisterende fordele fordeles eller forvaltes, på bestemte grupper.

  • På EU-plan. At anvende EU-fonde optimalt, navnlig Den Europæiske Socialfond, for at opfylde målsætningerne om social inklusion, og at foreslå social- og arbejdsmarkedspolitikken som et prioriteret område for kommende EU-finansiering. Den nye mikrofinansieringsfacilitet vil være etableret i begyndelsen af 2011 og har til formål at bistå udsatte grupper med at få adgang til lån til at oprette egen virksomhed.

  • At gøre social beskyttelse og sociale ydelser mere effektive og i stand til at tilpasse sig nye sociale behov. Kommissionen vil offentliggøre en hvidbog i 2011 om pensioners sikkerhed, tilstrækkelighed og bæredygtighed. Der planlægges også iværksat foranstaltninger i forbindelse med kvaliteten af sociale ydelser, uligheder på sundhedsområdet og udelukkelse fra boligmarkedet, og 2012 bliver det europæiske år for aktiv aldring.

  • At inddrage en meget bredere vifte af partnere til at bekæmpe udstødelse. Kommissionen vil opstille frivillige retningslinjer om berørte parters inddragelse i at definere, udforme og gennemføre fattigdomsbekæmpelsesforanstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 22/12/2010  |Til toppen