Sti

Ny strategi for handicappede
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

15/11/2010

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en ny 10-årig strategi for at fremme handicappedes ligestilling. Strategien skal danne ramme om fremtidige EU-initiativer. Den skal støtte medlemsstaternes egne initiativer og overordnet være med til at gennemføre FN's konvention på området. Strategien sigter især mod at fjerne barrierer og fremme et EU-marked for hjælpemidler til handicappede. At opbygge et samfund, hvor alle kan være med, vil endvidere åbne for nye markedsmuligheder og fremme innovation.. På baggrund af behovene hos et stigende antal ældre forbrugere har industrien et stærkt incitament til at tilbyde nye tjenester og produkter. Over en tredjedel af borgerne over 75 har et handicap, som begrænser dem i hverdagen.

  Andre mere specifikke initiativer skal give handicappede bedre adgang til f.eks. rejseforsikringer. Fra og med 2010 vil Europa-Kommissionen hvert år uddele en pris til de mest handicapvenlige europæiske byer.

  I strategien indgår investeringer, forskning, oplysningskampagner, indsamlig af data og opstilling af statistikker. Målet er at udvikle og fremme anvendelsen af EU-normer for handicappedes adgangsmuligheder til bygninger osv. Med disse normer kan offentlige myndigheder indføje krav om handicapvenlig adgang i deres indkøb og hermed bidrage til at fremme innovation, udvikle handicapvenlige produkter og belønne virksomheder, som investerer i bedre adgangsforhold for handicappede. Kommissionen vil også overveje at foreslå EU-lovgivning om handicappedes adgangsmuligheder inden 2012. Der kan blive tale om at udvikle specifikke normer for bestemte sektorer og derved forbedre det indre markeds funktion for adgangsforbedrende produkter og tjenester.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 16/11/2010  |Til toppen