Sti

Ny ligestillingsstrategi for EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/09/2010

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en ny ligestillingsstrategi for de kommende fem år. Strategien omtaler en række aktioner baseret på fem prioriteter: lige økonomisk uafhængighed for kvinder og mænd; ligeløn for lige arbejde; ligestilling i beslutningstagningen; et værdigt og uforstyrret liv uden kønsrelateret vold; fremme af ligestilling uden for EU's grænser. Ligestillingens betydning for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling femhæves samtidigt og gennemførelsen af Europa 2020 strategien bliver understøttet.

  Disse områder er en fortsættelse af den allerede eksisterende liste af prioriteter, som Kommissionen beskrev i sit kvinde-charter, der blev vedtaget i marts 2010. Den nye stategi udgør Kommissionen's arbejdsprogram på ligestillingsområdet for 2010-2015 og viderefører køreplanen for ligestillingen for årene 2006-2010. Kommissionen præsenterer også resultaterne af en ny Eurobarometer-undersøgelse om holdninger overfor vold i hjemmet i Europa – den første undersøgelse af denne art for hele EU i mere end10 år.


  BAGGRUND

  • Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende rettighed, som er garanteret af traktaterne.

  • Det er en afgørende forudsætning for at skabe et EU baseret på social og økonomisk samhørighed.

  • Siden 1957 har EU lovgivet om ligestilling og på forskellig måde søgt at mindske uligheden mellem kvinder og mænd.

  • Selv om der er gjort en lang række fremskridt i de senere årtier, er der stadig tale om ulighed :

  - kvinderne på arbejdsmarkedet har ofte mere usikre og mindre værdsatte job

  - den ulige fordeling af arbejdet i hjemmet er en hindring for kvinder, der vil gøre karriere

  - lønforskellene mellem mænd og kvinder er stadig for store (i gennemsnit 18 % i EU)

  - det lave antal kvinder på beslutningsposter er udtryk for et demokratisk underskud

  - i Europa bliver hver fjerde kvinde udsat for seksuel vold mindst én gang i sit liv.

  HVAD GÅR FORSLAGET UD PÅ?

  • Kommissionen har fastlagt sine politiske prioriteter på de områder, den finder er vigtigst for borgerne i EU, nemlig:

  - at gøre kvinder økonomisk uafhængige

  - lige løn for lige arbejde eller for et arbejde af samme værdi

  - at give kvinder adgang til beslutningsposter

  - at bekæmpe vold mod kvinder

  - at fremme ligestilling i EU's forbindelser udadtil.

  • Den nye strategi præsenterer de tiltag, Kommissionen vil iværksætte i tidsrummet 2010-2015. Målet er at integrere ligestillingsspørgsmål i alle EU's politikker, men der er også tale om mere specifikke initiativer for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd.

  HVEM GAVNER FORSLAGET?

  • Alle borgere i EU kan nyde godt af de fremskridt, der vil blive gjort.

  • Den nye strategi vedrører ikke kun kvinders rettigheder, men er også rettet mod mændene, f.eks. ved at bekæmpe, at drenge går ud af skolen for tidligt, eller ved at indføre fædreorlov.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • Ligestilling er en EU's fælles grundlæggende værdier.

  • Selv om uligheden mellem kvinder og mænd ikke har samme karakter og omfang i de forskellige EU-lande, er bekæmpelse af uligheden en fælles udfordring.

  • Strategien for større lighed mellem kvinder og mænd omfatter en politisk ramme, der skal styrke samarbejdet med alle europæiske aktører: medlemslandene, Europa-Parlamentet, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  • Strategien gennemføres gradvist mellem 2010 og 2015.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen