Sti

Forslag til afgørelse i sag mellem Ingeniørforeningen og Dansk Arbejdsgiverforening
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

29/10/2009

Anmodningen om præjudiciel afgørelse i sagen blev indgivet af Vestre Landsret den 18. september 2008

  Forslag til afgørelse:

  »1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at en arbejdstager, der ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening, kan være omfattet af en sådan overenskomst.

  2) Artikel 7 i direktiv 2002/14 skal fortolkes således, at den ikke stiller krav om, at der skal gælde en skærpet standard for beskyttelse mod afskedigelse af arbejdstagerrepræsentanter. Det følger imidlertid af denne artikel, sammenholdt med samme direktivs artikel 8, stk. 1 og 2, at arbejdstagerrepræsentanter skal kunne få efterprøvet – og det i givet fald på grundlag nationale bestemmelser, som beskytter alle arbejdstagere mod usaglig afskedigelse – hvorvidt en afskedigelse af dem er begrundet i deres egenskab af eller virke som arbejdstagerrepræsentant, og hvis sidstnævnte viser sig at være tilfældet, skal de kunne iværksætte en sanktionering af en sådan handlemåde fra arbejdsgiverens side.«

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen