Sti

Solidaritet gennem Sundhed
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/10/2009

Kommissionen har vedtaget en meddelelse om solidaritet i sundhedsspørgsmål og reducering af helbredsmæssige uligheder i EU.

  Initiativet omfatter støtteaktioner fra medlemsstaternes for at bekæmpe uligheder indenfor sundhed, etablering af mekanismer til at følge op på uligheder på sundhedsområdet i hele EU, og forsikring om, at de relevante EU-politikker bidrager til at mindske ulighed inden for sundhed.

  BAGGRUND

  • Europæere lever gennemsnitligt forholdsvis længe og sundt, men der er store forskelle på sundhedsområdet mellem og inden for EU-landene.

  For eksempel varierer den samlede forventede levealder med 14 år (mænd) og 8 år (kvinder) mellem EU-landene.

  • Personer med lavere uddannelse, jobstatus eller indkomst har en tendens til at dø tidligere og blive syge oftere.

  HVAD ER NYT?

  • EU tager en stribe initiativer for at hjælpe de nationale myndigheder med at begrænse uligheden i sundhed.

  • Der udarbejdes regelmæssige statistikker og rapporteres om, hvor store ulighederne er i EU, og der udveksles vellykkede metoder til at begrænse dem.

  • EU evaluerer virkningen af sine politikker på området og sørger for, at de så vidt muligt bidrager til at begrænse ulighederne.

  • De nationale myndigheder og andre organer får bedre information om mulighederne for at opnå EU-støtte til at begrænse ulighederne.

  HVEM VIL DET GAVNE OG HVORDAN?

  Os alle, men især de områder og socialgrupper, der har størst behov.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  De nationale myndigheder har ganske vist hovedansvaret for sundhedsområdet og er bedst stillet til at begrænse ulighederne, men EU kan hjælpe på følgende måde:

  • At indsamle og overvåge data for hele EU er en billig metode til at opnå en bedre videnbase for de nationale beslutningstagere. Desuden kan landene lære af hinandens erfaringer.

  • Mange EU-politikker har også betydning for sundheden – enten direkte (f.eks. arbejdsmiljø-, forbrugerbeskyttelses- og folkesundhedspolitikken) eller indirekte (f.eks. økonomi-, regional- og ligestillingspolitikken).

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  I efteråret 2009.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen