Sti

Jobs til de mest marginaliserede
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

03/10/2008

Europa Kommissionen har vedtaget en række fælles principper, der skal fungere som en vejledning for EU landene i deres strategier til bekæmpelse af fattigdom. Henstillingen pdf - 54 KB [54 KB] bygger på tre vigtige aspekter: tilstrækkelig indkomststøtte, rummelige arbejdsmarkeder og adgang til kvalitetstjenester. De nationale regeringer vil blive opfordret til at tage udgangspunkt i disse fælles principper og definere deres politikker vedrørende "aktiv integration" på grundlag heraf for at sætte gang i indsatsen mod udstødelse fra samfundet og arbejdsmarkedet.

  "De nuværende ordninger til bekæmpelse af fattigdom fungerer ofte ikke", siger Vladimír ┼ápidla, EU kommissær med ansvar for sociale anliggender. "Social udstødelse er resultatet af en lang række problemer, der går fra manglende job eller utilstrækkelige kvalifikationer til dårlige boliger, social isolering eller opløste familier. Vi må gennemføre et integreret tiltag for at kunne tilbyde folk en reel vej ud af fattigdommen. Dette betyder, at så mange mennesker som muligt skal integreres på arbejdsmarkedet, samtidig med at vi sikrer, at de mennesker, som ikke kan arbejde, også får adgang til en tilstrækkelig indkomst, så de kan leve et værdigt liv".

  Ca. 16 % af europæerne lever med risiko for fattigdom - blandt børn udgør dette tal 19 % - samtidig med at langtidsarbejdsløsheden fortsat ligger på 3 %, og 15 % af de unge forlader fortsat skolen uden afsluttende eksamen. Selv om det er dokumenteret, at sociale overførsler effektivt mindsker fattigdom (udbredelsen af fattigdom ville øges markant uden sociale overførsler fra 16 % til 26 %), modtager en meget stor andel af målgruppen for sociale støtteordninger faktisk ingen ydelser.

  For at gøre ordningerne vedrørende minimumsindkomst mere effektive og for at støtte den nationale indsats til bekæmpelse af fattigdom fremlægger Kommissionen en henstilling vedrørende "aktiv integration". Henstillingens mål er en genintegration af alle de mennesker på arbejdsmarkedet, som kan arbejde, samtidig med at de mennesker, som ikke kan arbejde, får de nødvendige midler for at kunne leve et værdigt liv.

  Skal integrationen på arbejdsmarkedets være bæredygtig, er det nødvendigt, at handicappede støttes med tilstrækkelige midler og individuelt tilpassede arbejdsformidlingstjenester og sociale tjenester for at sikre, at de inddrages i samfundet, og for at de kan blive i stand til at bestride et arbejde.

  De fælles principper, som Kommissionen har fremlagt, udgør en frivillig ramme for medlemsstaterne, når disse udformer deres politikker. Principperne er imidlertid blevet udarbejdet på grundlag af en omfattende høring i samarbejde med medlemsstaterne og alle relevante aktører.

  De nationale regeringer vil drøfte disse formelt på mødet i Rådet (beskæftigelse og sociale anliggender) i december 2008, hvor der vil blive udarbejdet konklusioner om opfølgende aktioner.

  3. oktober 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen