Sti

Kommissionen vedtager forslag til direktiv om grænseoverskridende patientrettigheder
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/07/2008

Som en del af den nye sociale dagsorden har Kommissionen i dag vedtaget et forslag til et direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, samt en meddelelse om forbedret samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område.

  2. juli 2008

  Trods flere klare afgørelser fra EF-Domstolen, som bekræfter, at EU-traktaten giver de enkelte patienter ret til at søge behandling i andre medlemsstater og få udgifterne godtgjort i deres egen medlemsstat, hersker der stadig usikkerhed om, hvordan principperne i denne retspraksis skal anvendes mere generelt. Kommissionen vil med dette forslag skabe større retssikkerhed på området. Samtidig imødekommes Europa-Parlamentets og Ministerrådets opfordring til Kommissionen om at foreslå et særligt initiativ vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser, der er specielt tilpasset til og tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende inden for sundhedssektoren. Med det foreslåede direktiv vil det være muligt at udnytte det enorme potentiale for europæisk samarbejde, der findes på sundhedsområdet, til gavn for effektiviteten i alle EU's sundhedssystemer.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen