Sti

Forslag til afgørelse i dansk sag om ansættelsesforhold
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/06/2008

Ruben Andersen har som kontanthjælpsmodtager været i individuel jobtræning under Skælskør Kommune i fem perioder.

For hvert af disse jobtræningsforløb modtog Ruben Andersen et ansættelsesbrev, der ikke opfyldte kravene i direktiv 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.

  Efter at have gjort kommunen opmærksomhed herpå modtog han inden 15 dage nye ansættelsesbreve med korrekt indhold.

  Ruben Andersen var imidlertid af den opfattelse, at den kollektive overenskomst, hvorved direktivet blev gennemført i dansk ret, ikke fandt anvendelse i hans tilfælde, da han ikke var medlem af en fagforening. Han har derfor anlagt sag ved domstolene for at opnå en godtgørelse.

  Højesteret har forelagt Domstolen nogle præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af direktiv 91/533/EØF.

  Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer foreslår Domstolen at besvare disse spørgsmål som følger:

  Direktiv 91/533/EØF giver medlemsstaterne adgang til at udstrække virkningen af en kollektiv overenskomst, der tilsigter at tilpasse den nationale ret til direktivets bestemmelser, til arbejdstagere, der ikke er medlem af en af de faglige organisationer, der har forhandlet overenskomsten.

  Udtrykket »en midlertidig arbejdskontrakt eller et midlertidigt ansættelsesforhold« i direktivet omfatter ikke alle tidsbegrænsede ansættelsesforhold, men kun kortvarige ansættelsesforhold. For at afgøre, om et ansættelsesforhold er midlertidigt, skal der tages hensyn til de ansættelsesperioder, der sædvanligt aftales inden for den relevante branche, og til ansættelseskontraktens kendetegn og art.

  19. juni 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen