Sti

Det europæiske år for lige muligheder for alle sætter fart i debatten om forskelligartethed
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/01/2007

Det europæiske år for lige muligheder for alle 2007 skydes i gang i Berlin den 30. januar på det første ligestillingstopmøde nogen sinde. I dag blev det europæiske års nye websted præsenteret, og samtidig blev resultaterne af en EU-undersøgelse om bekæmpelse af forskelsbehandling offentliggjort.

  Undersøgelsen - som blev gennemført forud for det europæiske år - viser, at over halvdelen af EU-borgerne (51 %) mener, at der ikke gøres nok for at bekæmpe forskelsbehandling i deres eget land. Undersøgelsen viser desuden, at et stort flertal af svarpersonerne også mener, at forskelsbehandling er et udbredt problem (64 %). Generelt bekræfter resultaterne, at EU-borgerne er positivt stemte over for ændringer, og at et stort flertal går ind for foranstaltninger, der skal fremme lige muligheder for alle på beskæftigelsesområdet.

  Vladimír ┼ápidla, EU's kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling sagde i den forbindelse: "Resultaterne af den aktuelle undersøgelse sender et klart budskab om, at EU-borgerne mener, at forskelsbehandling stadig er et udbredt problem, og at de går ind for skrappere foranstaltninger, der skal bekæmpe fordomme, intolerance og forskelsbehandling. Jeg er overbevist om, at det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 vil udløse en livlig debat om forskelligartethed og dermed give nyt liv til effektiv bekæmpelse af forskelsbehandling."

  I undersøgelsen fremhæves det, at kendskabet til lovene om bekæmpelse af forskelsbehandling (på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering) stadig er beskedent i EU - kun en tredjedel af borgerne kender deres rettigheder, hvis de skulle blive udsat for forskelsbehandling eller chikane. Derfor er de vigtigste mål med det europæiske år at oplyse borgerne om retten til ikke-forskelsbehandling og til lige behandling, at fremme lige muligheder for alle og at sætte fokus på fordelene ved forskelligartethed. For at nå ud til borgerne vil kampagnen i høj grad blive gennemført decentralt med hundredvis af lokale, regionale og nationale aktiviteter.

  Aktiviteterne omfatter projekter som priser for forskelligartethed og gode arbejdsforhold, som tildeles virksomheder, der gør en reel indsats for at bekæmpe forskelsbehandling; skrivekonkurrencer på skoler om emner som respekt og tolerance; kurser om emner med relation til ikke-forskelsbehandling for medierne.

  Arrangementerne vil involvere de personer og organisationer, der har størst interesse i at det lykkes, såsom fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ngo'er, ungdomsgrupper, organisationer, der repræsenterer personer, der er udsat for ulige behandling, og lokale og regionale myndigheder. Da aktiviteterne gennemføres decentralt, kan de fortsætte efter afslutningen af det europæiske for lige muligheder for alle, hvorved der kan skabes en vedvarende virkning i medlemsstaterne.

  Besvarelserne af undersøgelsen varierer kraftigt landene imellem, men overordnet set mener de EU-borgerne, at forskelsbehandling stadig er udbredt (64 %) i deres eget land og de er stemte for at ændre dette. Et bredt flertal af europæerne mener, at det at være handicappet (79 %), roma (77 %), over 50 år (69 %) eller at være af anden etnisk oprindelse (62 %) er en ulempe i samfundet.

  Samtidig mener et flertal i alle medlemsstater undtagen fire, at personer af anden etnisk oprindelse end den øvrige befolkning beriger den nationale kultur. Et overvejende flertal mener, at der er brug for flere kvinder i lederstillinger (77 %) og som medlemmer af parlamenterne (72 %). Mange mener også, at der er brug for flere personer med handicap (74 %) og personer over 50 år (72 %) på arbejdspladserne.

  Når det gælder jobsøgning, er handicap og alder de to faktorer, som efter EU-borgernes opfattelse stiller folk dårligst. Næsten 8 ud af 10 svarpersoner mener, at en person på 50 år eller derover har færre chancer for at få job eller blive forfremmet end en person på under 50 år med de samme kvalifikationer. Det samme gælder for sammenligningen mellem handicappede og raske personer. Mange svarpersoner (68 %) mener, at familiemæssige forpligtelser hindrer kvinder i at blive udpeget til lederstillinger. Denne holdning er mest udbredt i Spanien og Tyskland (begge 76 %).

  Det nye websted for det europæiske år bliver et vigtigt kommunikationsværktøj hele året igennem, hvor man vil kunne finde opdaterede oplysninger om aktiviteter, som borgerne kan deltage i. Desuden vil webstedet være en kilde til inspiration for andre aktiviteter og skabe grobund for netværker. For at sikre det europæiske år en langvarig virkning vil EU's nye program for beskæftigelse og solidaritet Progress - som yder støtte til aktiviteter i perioden 2007-2013 - videreføre nogle af de bedste ideer fra det europæiske år. Nye tiltag, nye ideer og nye impulser fra det europæiske år vil bidrage til EU's indsats for ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling.

  Et af de vigtigste arrangementer i forbindelse med det europæiske år er næste uges ligestillingstopmøde i Berlin, som markerer startskuddet for det europæiske år for lige muligheder for alle, med deltagelse af EU-landenes ledere, ligestillingsministre og fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet.

  23. januar 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen