Sti

EU’s første partnerskabsaftale om brug af EU’s struktur- og investeringsfonde til vækst og beskæftigelse 2014-2020 indgås med Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/05/2014

Foto©hemera/Thinkstock

Foto©hemera/Thinkstock

Kommissionen har i dag vedtaget den første af 28 partnerskabsaftaler, der fastsætter strategierne i EU’s medlemsstater og regioner for de europæiske struktur- og investeringsfonde, ESIF.
Dagens aftale blev indgået med Danmark og vil bane vejen for i alt 553 mio. EUR (løbende priser) til finansiering af samhørighedspolitikken og 629 mio. EUR til udvikling af landdistrikterne.
Disse midler investeres i Danmarks realøkonomi. Bevillingen under fiskeri- og havpolitikken fastlægges og offentliggøres til sommer.

  EU-investeringerne vil støtte innovation, lavemissionsøkonomi og uddannelse samt fremme iværksætteri, bekæmpe social udstødelse og tilstræbe en miljøvenlig og ressourceeffektiv økonomi; derigennem skulle konkurrenceevnen gerne styrkes, arbejdsløsheden mindskes og væksten fremmes.

  I december 2013 vedtog EU for første gang fælles regler for ESIF for at sikre en mere strategisk, forenklet og gensidigt understøttende anvendelse af disse fonde i årene 2014-2020; formålet er at få den største virkning på jobs og vækst. Partnerskabsaftalerne mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen fastlægger investerings- og gennemførelsesplaner.

  ESIF omfatter

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
  • Den Europæiske Socialfond
  • Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter.

  I princippet omfatter ESIF også den såkaldte Samhørighedsfond; men midlerne i denne anvendes ikke i Danmark.

  Partnerskabsaftalen var en vigtig del af en "Kick-ooff Konference for EU's Regional- og Socialfond 2014-2020" som Erhvervsstyrelsen i dag holdt i Vejle

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 22/12/2014  |Til toppen