Sti

Strukturfondenes bidrag til EU’s opsving
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/04/2013

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har offentliggjort en oversigt over, hvorledes EU’s strukturfonde bidrager til alle EU’s politikker i medlemsstaterne. Den strategiske rapport om gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer er der for perioden 2007-13 samler de tilgængelige oplysninger fra medlemsstaterne, som for hovedparten er baseret på data fra 2011, og udgør en lejlighed for Kommissionen til at understrege vigtige og rettidige budskaber om samhørighedspolitikkens potentielle bidrag til EU’s økonomiske opsving.

  Baggrund:

  Selvom der stadig er to år til afslutningen af programmerne i 2015 har investeringer fra strukturfondene (Den Europæiske Udviklingsfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond) allerede bidraget direkte til fremskridt og forbedringer på alle områder.

  Den strategiske rapport skitserer hver enkel medlemsstats fremskridt i forhold til EU’s målsætninger, i overensstemmelse med de mål, som er fastsat i Europa 2020-strategien. medlemsstaterne opfordres desuden til at måle deres fremskridt i en række nøglesektorer som forskning og innovation, jernbanetransport, energi, kapacitetsopbygning, bæredygtig bytransport, jobskabelse og videreuddannelse.

  Via de tre strukturfonde investerer EU 347 mia. euro i de 27 medlemsstater i perioden 2007-2013. Det svarer til 35 % af EU’s samlede budget for perioden (975 mia. euro).

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen