Sti

Tredje årlige Østersøforum: EU’s makroregion gør fremskridt indenfor bæredygtig udvikling
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/06/2012

Kommissæren med ansvar for regionalpolitik, Johannes Hahn, deltager i det tredje årlige forum om EU’s strategi for Østersøområdet og det 14. topmøde i Det Baltiske Udviklingsforum, som finder sted i København den 18.-19. juni under Danmarks EU-formandskab og i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne.

  Mange fremtrædende personer og politikere fra området forventes at deltage, heriblandt Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik af Danmark, Danmarks Statsminister Helle Thorning-Schmidt og Estlands Statsminister Andrus Ansip. Europa-Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for transport, Siim Kallas, og formanden for Det Baltiske Udviklingsforum, Hans Skov Christensen, deltager også. Forummet samler over 800 repræsentanter for den private sektor, regionale virksomheder, civilsamfundet, den akademiske verden og medierne i Østersøområdet, inklusive Rusland og Norge, samt en række beslutningstagere, med det formål at drøfte, hvorledes man kan ”sammenkoble regionen” og fremme offentligt-privat samarbejde om intelligent og grøn infrastruktur i Østersøområdet.

  Kommissæren med ansvar for regionalpolitik, Johannes Hahn, udtaler: ”Jeg glæder mig over de fremskridt, som Østersø-makroregionen har gjort. Flere projekter med en stærk resultatorientering er i fremgang. Jeg er overbevist om, at den løbende vurdering af handlingsplanen vil hjælpe regionen med at opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien og ser frem til at se strategiens prioriteter afspejlet i fremtidige forslag fra medlemsstaterne.”

  Forummet finder sted tre år efter, at Europa-Kommissionen lancerede sin udviklingsstrategi for Østersøområdet den 10. juni 2009 . Strategien udgjorde et vigtigt første skridt mod en ny måde at samarbejde på indenfor EU – en makroregional tilgang, hvor regioner i flere medlemsstater samarbejder på tværs af grænserne med henblik på at finde fælles svar på fælles udfordringer. I rapporter om gennemførelsen fra juni 2011 og marts 2012 blev der påvist betydelig succes, alt imens der blev gjort opmærksom på problemer omkring administrativt engagement og tilpasning af finansiering med henblik på at maksimere virkningerne og opnå de bedst mulige resultater. 

  Baggrund

  EU’s strategi for Østersøområdet vedrører bl.a. transportflaskehalse ved de ydre grænser, utilstrækkelige energisammenkoblinger og de udfordringer, som er forbundet med voksende søtransport af olie. Med en detaljeret handlingsplan definerer den 15 pritoritetsområder og 80 konkrete flagskibsprojekter fordelt over tre hovedmålsætninger: at redde havet, at sammenkoble regionen og at øge velstanden. Den ”nordiske dimension” – en fælles politik, som omfatter EU, Rusland, Norge og Island (samt Østersørådet) – danner grundlag for det eksterne samarbejde om strategien.
  Strategien mobiliserer en række EU-politikker med det formål at støtte udviklingen af makroregionen og sigter på at gøre den mere miljømæssigt bæredygtig, økonomisk velstående, tilgængelig, attraktiv og sikker.
  Kommissær Hahn skal også deltage i forummets “netværks- og projektlandsby”, hvor makroregionens flagskibsprojekter udstiller deres aktiviteter.

  Eksempler på projekter under EU’s strategi for Østersøområdet

  • AQUABEST er det første Østersøregionsomfattende konsortium af regionale myndigheder, producentorganisationer, repræsentanter for den akademiske verden og andre centrale aktører, og det har som mission at udvikle en fælles strategi for bæredygtig akvakulturproduktion i regionen. AQUABEST vil præsentere et sæt nyskabende metoder og teknologier, teste dem og fremlægge en ”akvakulturvision for Østersøregionen”, som de centrale aktører kan tilslutte sig. Projektet omfatter 14 partnere fra otte lande og 15 associerede partnere, som repræsenterer udviklings- og forskningsinstitutioner, nationale og regionale myndigheder, producentorganisationer og NGO'er. (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): 2,7 mio. euro)
  • IMPRIM-projekt indenfor primære sundhedstjenester: et projekt, som har til formål at øge omkostningseffektiviteten af de offentlige sundhedssystemer og mere effektivt modvirke smitsomme sygdomme samt sundhedsproblemer i forbindelse med sociale faktorer. Sundhedsministerierne i Letland, Litauen, Estland, Finland og Sverige støtter ImPrim stærkt. (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): 1,9 mio. euro)
  • SCIENCE LINK: i lyset af den ulige geografiske fordeling af Østersøområdets forskningsinfrastrukturer, som hovedsageligt befinder sig i områdets vestlige del, sigter SCIENCE LINK på at etablere et netværk af kontakt- og rådgivningspunkter i Østersøområdet, som kan informere om de muligheder, som omfattende forskningsinfrastrukturer i Østersøområdet kan tilbyde. Netværket vil kunne give værdifuld rådgivning og støtte til at finde instrumenter og tjenester, som er tilpasset ikke-videnskabelige kommercielle brugere fra små og mellemstore virksomheder. (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): 2,7 mio. euro)

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 18/06/2012  |Til toppen