Sti

Lovgivningspakken for samhørighedspolitikken 2014-2020
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/10/2011

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt sine forslag til forordninger, der skal danne grundlag for samhørighedspolitikken 2014-2020. I forordningerne vil der blive fastlagt principper og detaljerede operationelle regler for samhørighedsfonden, den europæiske regionaludviklingsfond, den europæiske socialfond og europæiske grupper for territorialt samarbejde.
I forslaget til flerårig finansiel ramme, som Kommissionen fremlagde i juni, er der afsat 376 mia. euro til samhørighedspolitikken (herunder netforbindelser i Europa). Det svarer til mere end en tredjedel af EU's budget.

  Baggrund

  Forordningerne skal vedtages endeligt af Rådet og Europa-Parlamentet inden udgangen af 2012, så nyprogrammering af samhørighedspolitikken kan begynde.
  Den nye fremgangsmåde, som Kommissionen har foreslået, hviler især på følgende principper:

  • en mere effektiv fokusering på prioriteter, som er snævert afstemt til målsætningerne for vækst og beskæftigelse i EU
  • indførelse af nye vilkår for støttetildeling og incitamenter, som favoriser de programmer, der bidrager mest til Europa-2020 strategien
  • forenklinger, bl.a. ved indførelse af fælles basisregler for politikken for udvikling af landdistrikter og for den fælles fiskeripolitik, så de administrative byrder mindskes, især for mindre virksomheder.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 14/10/2011  |Til toppen