Sti

Handlingsplan for Østersøområdet
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

15/12/2010

Ny opdateret handlingsplan for Østersøområdet ligger nu klar!

I juni 2009 vedtog Kommissionen en strategi for Østersøen og områderne omkring og den tilhørende handlingsplan pdf - 557 KB [557 KB] bliver gennemgået med jævne mellemrum.

  BAGGRUND

  • De fleste lande i Østersøområdet er EU-lande – Danmark, Estland, Finland, Letland,
  Litauen, Polen, Sverige og Tyskland.

  • Regionen står over for en række problemer:
  o alvorlig miljøbelastning (omfattende havforurening, stadig mindre fiskebestande,
  risiko for olieudslip og klimaændringer)
  o ujævn økonomisk udvikling – bl.a. fordi man ikke har udnyttet mulighederne på EUmarkedet
  og manglen på virksomhedskultur
  o utilstrækkelige energinet, som ikke er indbyrdes forbundne
  o dårlige transportforbindelser
  o manglende søfartssikkerhed.

  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?

  • Befolkningen i regionen – strategien kan forbedre flere aspekter i dagligdagen:
  o et renere hav (til gavn for miljø, turisme og fritidsliv)
  o bedre transportsystemer
  o en sikrere energiforsyning med bedre transmissionsnet
  o bedre erhvervsmæssige og økonomiske resultater (ved at udnytte mulighederne på
  EU-markedet)
  o sikrere søfart.

  HVAD ER NYT?

  • Det er første gang, at EU er kommet med konkrete forslag, der omfatter alle landene i hele
  Østersøområdet.
  • Der er udpeget 15 prioriterede områder for indsatsen i de kommende år. De omfatter miljø,
  økonomi, transport- og energiforbindelser samt sikkerhed og tryghed.
  • EU-institutioner og myndigheder i alle lande vil samarbejde om strategien (fælles
  beslutninger og tiltag) med hjælp fra de berørte interessegrupper.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • Problemerne kan kun løses gennem bedre koordinering mellem landene i området.
  • Otte ud af de ni Østersølande er nu medlemmer af EU – fire af dem kom med i 2004.
  Udviklingen af området er derfor blevet endnu vigtigere for EU, og samtidig giver
  medlemskabet af EU landene større muligheder.
  • Mange af problemerne falder ind under EU's politiske områder.
  • EU er en uafhængig aktør med stor autoritet og kan derfor bedre styrke samarbejdet i
  regionen.
  • EU har allerede regionale udviklingsprogrammer i regionen og kan derfor byde på mange
  muligheder for samarbejde.

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  • slutningen af 2009 

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/03/2011  |Til toppen