Sti

Kommissionens indsats for at styrke kontrollen med strukturfondene betaler sig
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

28/10/2009

Kommissionen har idag vedtaget en foreløbig rapport fra kommissærerne Paweł Samecki, kommissær for regionalpolitik og Vladimir Špidla, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling, om opfølgning af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af EU's strukturfonde og Samhørighedsfonden. Der redegøres i rapporten for de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre finanskontrollen i medlemsstaterne og mindske antallet af fejl, der kan betyde urigtige anmodninger om udbetalinger fra EU-budgettet.

  Baggrund

  Den 19. februar 2008 vedtog Kommissionen en handlingsplan til at styrke dets rådgivende rolle i forhold til at dele forvaltningen af strukturprogrammer. Dette var et svar på de fortsat høje fejlrater, den Europæiske Revisionsret rapporterede i forhold til sammenhængskraften i politikken. Planen fremlagde 37 handlinger der skulle opnås. I slutningen af 2008 var 28 fuldført. Denne nye rapport skitserer proceduren for 2009 i forhold til at implementere de resterende punkter.

  Eksempler på emner, der allerede er udført inkluderer: målrettede revisioner i forberedelsen af afslutningen af strukturfondsprogrammerne 2000-6 og afprøvning af medlemslandenes revisionsstrategier og finansielle kontrolsystemer for perioden 2007-13. Kommissionen har også sikret sig at medlemsstaterne har gennemført foranstaltninger for at afhjælpe manglerne,samt tilbageholdt betalinger og foretaget korrektioner i langt flere tilfælde end i de foregående år.

  EU's samhørighedspolitik har medvirket til, at der er oprettet omkring 600 000 job siden 2000. I perioden 2007-2013 investeres der 347 mia. EUR i de 27 medlemsstater, hvilket svarer til 35 % af det samlede EF-budget for samme periode (975 mia. EUR).

  Rapporten vil være at finde nedenfor såsnart den foreligger!

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen