Sti

Tværnationalt territorialt samarbejde med deltagelse af bl.a. Færøerne og Grønland
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/02/2008

Det tværnationale samarbejdsprogram "Northern Periphery Programme 2007-2013" - program under målet "europæisk territorialt samarbejde", medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

  Baggrund

  Den 28. september 2007 godkendte Europa-Kommissionen et tværnationalt samarbejdsprogram for 2007-2013 mellem Irland, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige og med deltagelse af Færøerne, Grønland, Island og Norge.

  Det samlede budget for programmet er ca. 59 mio. EUR. Fællesskabets investeringer gennem EFRU udgør ca. 35 mio. EUR. De fire tredjelande finansierer selv deres deltagelse og bidrager med yderligere 10 mio. EUR til programmet i form af "EFRU-ækvivalente midler".

  Formål med programmet

  Programmet dækker et meget forskelligartet område med store naturlige, kulturelle og menneskelige ressourcer. Regionerne i det område, som programmet dækker, har sammenligneligt potentiale og står også over for sammenlignelige hindringer for vækst og udvikling. Samarbejdsstrategien er baseret på tættere forbindelser mellem parterne for at opfylde målsætningerne i Lissabon- og Göteborgstrategien.

  Programmet har til formål at hjælpe randområder og afsidesliggende samfund i de allernordligste dele af Europa med at udvikle deres økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale. Dette kan gennemføres gennem tværnationalt samarbejde om innovation, virksomhedernes konkurrenceevne, tilgængelighed, bæredygtig udvikling, naturressourcer og kulturarv.

  Prioriterede indsatsområder

  Programmet "Northern Periphery Programme 2007-2013" omfatter fire tematiske indsatsområder vedrørende den tværnationale del af målet europæisk territorialt samarbejde:

  fremme af konkurrenceevnen ved udvikling af potentialet for innovation og netværkssamarbejde i landbrugsområder og randområder

  fremme af udviklingen i det område, som programmet dækker, gennem anvendelse af avanceret informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og avancerede transportsystemer

  styrkelse af synergierne mellem miljøbeskyttelse og økonomisk vækst

  fremme af en mere bæredygtig udvikling gennem en forbedring af forbindelserne mellem by og land og ved at bevare den regionale arv.

  7. februar 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen