Sti

EU-produktsikkerhed - Årsberetningen 2012
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

16/05/2013

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommisionne har fremlagt hovedresultaterne i årsberetningen om Rapex, EU's hurtige varslingssystem for farlige forbrugerprodukter. Den vil beskrive udviklingen med hensyn til produkter, som er blevet indberettet via varslingssystemet. Rapporten angiver også, hvilke produktgrupper, der har været genstand for flest indberetninger, hvilke medlemsstater, der har været mest aktive med at indberette farlige produkter, og hvorfra produkterne stammer.

  Baggrund:

  RAPEX er fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om farlige produkter. Det sikrer, at oplysninger om farlige produkter, som er trukket tilbage fra EU-markedet og/eller kaldt tilbage fra forbrugerne, spredes hurtigt blandt medlemsstaterne og til Kommissionen, således at salg af disse produkter på markedet kan forhindres eller begrænses. Der deltager i øjeblikket 30 lande i systemet, heriblandt alle EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

  RAPEX dækker både forebyggende og restriktive foranstaltninger truffet af de nationale myndigheder og foranstaltninger truffet frivilligt af producenter og distributører. De mest almindeligt forekommende foranstaltninger er forbud mod/stop af salg, tilbagetrækning af farlige produkter fra markedet, oplysning til forbrugerne om risici forbundet med brug af produkter eller tilbagekaldelse af farlige produkter fra forbrugerne.

  Den 1. januar 2010 blev RAPEX-systemet udvidet til også at dække ikke-forbrugerprodukter og farer for andre offentlige interesser end forbrugernes sundhed og sikkerhed. RAPEX-systemet finder nu anvendelse på både forbruger- og ikke-forbrugerprodukter.

  RAPEX-systemet dækker de fleste produkter, men visse kategorier af produkter falder udenfor dets anvendelsesområde. Eksempelvis er fødevarer og foder dækket af det separate RASFF-system. Tilsvarende systemer finder anvendelse på henholdsvis medicinske anordninger og lægemidler.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen