Sti

Forslag til et direktiv om bankkonti
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/05/2013

Foto©Bananastock/Thinkstock

Foto©Bananastock/Thinkstock

Kommissionen har fremsat  et forslag til et direktiv, som sætter fokus på gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer for bankkonti, bankkontoskifte og adgang til en almindelig bankkonto.

  Baggrund:

  Forslaget til et direktiv om bankkonti dækker tre områder:

  • Sammenlignelighed af gebyrer for bankkonti: formålet er at gøre det nemmere for forbrugerne at sammenligne de gebyrer, som banker og andre betalingsudbydere i EU tager for bankkonti.
  • Bankkontoskifte: formålet er at fastsætte en enkel og hurtig procedure for forbrugere, som ønsker at skifte bankkonto, hos den samme bank eller til en anden bank eller pengeinstitut.
  • Adgang til bankkonti: formålet er at tillade alle forbrugere i EU, uanset bopælsland eller økonomisk situation, at oprette en almindelig bankkonto, som kan bruges til de væsentligste transaktioner.

  En forbedring af gebyrernes gennemsigtighed og sammenlignelighed og en nemmere kontoskifteproces vil give forbrugerne bedre tilbud og lavere omkostninger i forbindelse med deres konti. Samtidig vil finanssektoren nyde godt af øget mobilitet blandt forbrugerne og færre hindringer for markedsadgang, inklusive på tværs af grænserne. Endelig er det nødvendigt at sikre alle EU-borgere ret til adgang til en almindelig bankkonto, således at så mange forbrugere som muligt kan drage fordel af forbedringerne.

  Der er tidligere gjort forsøg på at tage hånd om disse spørgsmål, bl.a. Kommissionens vedtagelse, i juli 2011, af en henstilling om adgang til en almindelig bankkonto. En række mere omfattende og juridisk bindende foranstaltninger om almindelige bankkonti er imidlertid påkrævet for at sikre, at det indre marked fungerer for alle borgere.

  Mere om rundlæggende banktjenester:

  Markedet for finansielle tjenesteydelser i EU lider af visse svagheder, som har negative konsekvenser for forbrugerne:
  • Så mange som 58 millioner europæere har ingen bankkonto eller ingen adgang til visse basale banktjenester – en vigtig forudsætning for at kunne deltage i det økonomiske og sociale liv.
  • Folk, der søger banktjenester i andre EU-lande, hindres ofte af praksis, der stiller udlændinge ringere.
  • Indviklet terminologi og uigennemsigtige gebyrstrukturer, sammen med lange og besværlige procedurer for at skifte bankkonto, gør det vanskeligt for forbrugerne at forstå, hvilken konto der passer bedst til deres behov, og at skifte bank, hvis de ønsker det. 

  HVAD GÅR FORSLAGET UD PÅ?

  EU foreslår nye regler, der kan løse disse problemer:
  • Redskaber til at hjælpe forbrugerne med at sammenligne bankkonti, herunder en standardpræsentation af gebyrer ved hjælp af standardiserede formuleringer, hvor det er muligt, via uafhængige og objektive websites.
  • En flytningsservice, der gør det muligt for forbrugerne at skifte kontoudbyder – selv når de befinder sig i forskellige (EU-)lande.
  • Alle forbrugere skal have ret til en bankkonto – uanset deres økonomiske situation – i et hvilket som helst EU-land, der giver adgang til en række basale betalingstjenester (f.eks. mulighed for at hæve penge, modtage og foretage udbetalinger, benytte sig af netbanktjenester og købe online).

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • Forbrugerne skal kunne søge efter den bankkonto, der passer bedst til deres behov, ikke blot i deres eget land, men også i et andet EU-land.
  • Ensartede regler i hele EU hjælper bankernes virksomhed i andre EU-lande (mindre bureaukrati).
  • De ikke-bindende initiativer, der hidtil er taget på området – af såvel nationale myndigheder som EU – har ikke løst problemerne.

  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?

  • Alle forbrugere får adgang til banktjenester, uanset deres økonomiske situation og bopæl i EU. De vil kunne sammenligne de forskellige konti, der udbydes på markedet, og flytte til en anden bank, hvis de vil.
  • Virksomheder, der vil tilbyde kontoydelser på tværs af grænserne, får fordel af en mere fair konkurrence.
  • Offentlige myndigheder kan spare penge ved at foretage finansielle transaktioner med eller på vegne af borgerne elektronisk i stedet for i kontanter (elektroniske betalinger er billigere).

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  • Forslaget vil blive sendt til høring i Europa-Parlamentet og Rådet og forventes at træde i kraft i 2014.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen