Sti

Produktsikkerheds- og markedsovervågningspakke
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/02/2013

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt en produktsikkerheds- og markedsovervågningspakke, som sigter på at forbedre markedsovervågningssystemerne i medlemsstaterne. Pakken består af nye håndhævelsesbestemmelser for det indre marked for varer, som vil gøre det nemmere for de nationale markedsovervågningsmyndigheder at håndhæve loven og sikre bedre forbrugerbeskyttelse. Især vil myndighederne bedre kunne efterspore farlige produkter, og de nye regler om forbrugerproduktsikkerhed forenkler de eksisterende sikkerhedsregler for forbrugerprodukter og samler dem i én enkelt retsakt.

  Pakkens tre vigtigste dele er:

  1. Et forslag til en ny forordning om forbrugerproduktsikkerhed.
  2. Et forslag til én enkelt forordning om markedsovervågning af produkter, som forener og forenkler den eksisterende fragmenterede lovgivning.
  3. En flerårig markedsovervågningsplan med 20 individuelle tiltag, som Kommissionen vil gennemføre i løbet af de næste tre år.

  Baggrund:

  EU’s indre marked for varer gør det muligt at købe og sælge varer i alle 27 medlemsstater, med en samlet befolkning på mere end 490 mio. I det indre marked kan sikre produkter bevæge sig frit, og grundlæggende produktsikkerhedsregler og markedsovervågning er derfor afgørende for, at markedet kan fungere. Kommissionens forslag sigter på at forenkle og forbedre den nuværende fragmenterede lovgivning om produktsikkerhed og markedsovervågning.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen