Sti

Den årlige vækstundersøgelse for 2013
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

28/11/2012

Kommissionen har i dag fremlagt sin tredje årlige vækstundersøgelse, som skitserer EU’s generelle økonomiske og sociale prioriteter i det kommende år.

  Undersøgelsen udstikker også retningslinjer for medlemsstaternes tiltag til at øge væksten og beskæftigelsen i overensstemmelse med EU’s langsigtede vækststrategi Europa 2020. Vækstundersøgelsen markerer starten på det europæiske halvår, EU’s tidsplan for koordinering af budgetpolitikken og de økonomiske politikker.

  Samtidig har Kommissionen også fremlagt sin anden rapport om varslingsmekanismen i henhold til de nye regler om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer. Rapporten analyserer medlemsstaternes resultater i forhold til en resultattavle med 11 økonomiske indikatorer – heriblandt lønomkostninger pr. enhed og boligpriser – og vurderer hvorvidt der er behov for yderligere undersøgelser af mulige ubalancer. I år er en indikator om forpligtelser i finanssektoren blevet tilføjet til resultattavlen.

  Endelig offentliggør Kommission for første gang en rapport om integrationen på det indre marked som en del af den årlige vækstundersøgelsespakke. Rapporten indeholder en analyse af integrationen på det indre marked og ser nærmere på de væsentligste hindringer for et mere velfungerende indre marked, især på områder med stort vækstpotentiale, som f.eks. tjenesteydelser, netværk og den digitale økonomi.

  Baggrund:
  Vækstundersøgelsespakken markerer starten på det europæiske halvår, som blev indført i 2010 med henblik på at sikre bedre overensstemmelse mellem de forskellige medlemsstaters budgetpolitik og økonomiske politikker. Det europæiske halvår muliggør bedre overvågning på EU-plan med det formål at sikre, at medlemsstaterne bevæger sig i samme retning, og forhindre, at den politik, som føres i én medlemsstat, kan få negative konsekvenser for andre medlemsstater. Halvåret skydes i gang med den årlige vækstundersøgelse, som drøftes og vedtages på Det Europæiske Råds møde i marts. Prioriteterne i undersøgelsen inkorporeres i de nationale finanspolitiske og økonomiske strategier (fremlagt af medlemsstaterne i april), som sammen udgør grundlaget for Kommissionens landespecifikke anbefalinger, som offentliggøres i maj og vedtages på Det Europæiske Råds møde i juni. 

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/12/2012  |Til toppen