Sti

Akten for det indre marked II
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

03/10/2012

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget Akten om det indre marked II: sammen om fornyet vækst, som skitserer nye skridt i udbygningen af det indre marked med henblik på at skabe vækst, arbejdspladser og samhørighed.

  Kommissionen har identificeret 12 prioritetstiltag til at fremme væksten, beskæftigelsen og den sociale samhørighed i det indre marked, grupperet under fire hovedområder:
  - udvikling af fuldt integrerede netværk i det indre marked;
  - fremme af borgeres og virksomheders mobilitet på tværs af grænserne;
  - støtte til den digitale økonomi i hele Europa; og
  - styrkelse af socialt iværksætteri, social samhørighed og forbrugertillid/ikke-diskriminering.
  Kommissionen agter at fremsætte alle de væsentligste lovforslag senest i foråret 2013 og alle ikke-lovgivningsmæssige tiltag senest ved udgangen af 2013.

  Baggrund:

  Takket være det indre marked kan EU’s borgere opholde sig, arbejde, gå på pension, studere og handle i et hvilket som helst EU-land. EU’s virksomheder kan sælge deres varer og tjenesteydelser til 500 mio. forbrugere i hele EU. Det medfører større udbud og lavere priser for forbrugerne, flere muligheder for virksomhederne, mere vækst og flere arbejdspladser.
  Det indre marked yder et væsentligt bidrag til vækst og beskæftigelse i EU. Fra 1992 til 2008 skabte det indre marked 2,77 mio. ekstra arbejdspladser og bidrog med 2,13 % til EU’s BNP. Dette bidrag til trods er det indre marked endnu ikke færdiggjort. Det skal forholde sig til en verden under uafbrudt forandring, og den sociale, demografiske og teknologiske udvikling skal inkorporeres i den politiske tænkning omkring det indre marked, hvis det skal kunne fortsætte med at bidrage med vækst, arbejdspladser og social samhørighed.
  Den 13. april 2011 fremlagde Europa-Kommissionen akten for det indre marked, som var den konkrete udmøntning af Kommissionens tilsagn om at genlancere det indre marked. Kommissionens meddelelse indeholdt en række vigtige prioritetstiltag til at frigøre det indre markeds vækstpotentiale og genskabe borgernes og virksomhedernes tillid til dets fordele, som en central del af Europa 2020-strategien. Kommissionen har fremsat forslag til alle 12 nøgletiltag.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 11/10/2012  |Til toppen