Sti

EU-bankunion
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/09/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget række forslag til en fælles banktilsynsmekanisme for euro-området, som led i styrkelsen af den fælles reaktion på den nuværende krise og beskyttelsen af det indre markeds integritet. En fælles tilsynsmekanisme, opbygget omkring Den Europæiske Centralbank (ECB), vil udgøre et stort skridt fremad og sende et stærkt politisk signal til EU’s partnere og til globale investorer. Det vil endnu en gang understrege euroens uomstødelighed. Kommissionen forventer, at dens forslag vil blive vedtaget inden årets udgang, således at det nye system kan træde i kraft tidligt i 2013 som en central del af en bankunion.

  Forslagene fokuserer på de centrale spørgsmål vedrørende den praktiske gennemførelse af ECB’s nye tilsynsrolle, forholdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder og ECB, og forholdet mellem landene i euro-området og landene udenfor. Desuden vil Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle i det nye system blive afklaret.

  Baggrund:

  På Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni enedes EU’s stats- og regeringschefer om at uddybe den økonomiske og monetære union som et af svarene på den igangværende krise. På mødet drøftede stats- og regeringscheferne en rapport med titlen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union"[1], udarbejdet af formanden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde med formanden for Europa-Kommissionen, formanden for Eurogruppen og formanden for Den Europæiske Centralbank. Rapporten beskriver de vigtigste skridt på vejen mod dybere økonomisk og monetær integration, heriblandt oprettelsen af en bankunion og en finanspolitisk union.

  Bankunionen bygger på de seneste forslag til en stramning af reguleringen af banksektoren, især for så vidt angår harmoniserede kapitalkrav til bankerne, sikkerhed for indlån og bankafvikling. Formålet med denne øgede integration er at bryde forbindelsen mellem medlemsstaterne og deres banker, genskabe finanssektorens troværdighed, beskytte skatteydernes penge og sikre at bankerne tjener samfundet og realøkonomien.

  Et fælles og mere integreret tilsyn udgør et første skridt. Når tilsynet er på plads, er det hensigten at bygge videre på eksisterende forslag om indskudsgarantiordninger og bankgenopretning og –afvikling med henblik på at anlægge en mere integreret tilgang til disse områder og skabe ét samlet EU-regelsæt for bankerne.

  Når det fælles tilsyn er etableret vil der være banet vej for, at den europæiske stabilitetsmekanisme kan træffe beslutning om at rekapitalisere bankerne direkte.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/09/2012  |Til toppen