Sti

Nye regler for værdipapircentraler
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/03/2012

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Kommissionenhar i henhold til sine G20-forpligtelser, taget endnu et vigtigt skridt i reguleringen af finanssektoren. Kommissionen har fremlagt et sæt regler møntet på en central aktør på finansmarkederne, nemlig værdipapircentralerne. Forslaget skal sikre, at transaktioner mellem købere og sælgere af værdipapirer kan blive afviklet på sikker og rettidig vis. Med henblik herpå vil der blive indført fælles EU standarder for afvikling af værdipapirer og for de institutioner, som er ansvarlige for sådanne transaktioner, som for eksempel værdipapircentraler.

  Forslagets hovedformål er at:

  - skabe mere sikkerhed omkring afviklingen af transaktioner, særligt transaktioner på tværs af grænserne, ved at sikre at købere og sælgere modtager deres værdipapirer og penge til tiden og uden risici;
  - øge effektiviteten i afviklingerne ved at skabe et ægte indre marked for nationale værdipapircentralers transaktioner; og
  - øge sikkerheden omkring værdipapircentralerne ved at indføre høje tilsynskrav, som lever op til internationale standarder.

  Værdipapircentraler er af stor betydning for det finansielle system, da de tilbyder infrastrukturer (såkaldte afviklingssystemer), som gør det muligt at afvikle næsten alle værdipapirtransaktioner. Omsætningen er på over 900 trillioner euro om året. Afviklingen er en vigtig proces, der sikrer overdragelse af værdipapirer mod kontant betaling (f.eks. ved køb og salg af værdipapirer). Afviklingssystemerne sporer også antallet af udstedte værdipapirer, udstederen og ændringer i beholdningerne af værdipapirer. Endelig spiller systemerne også en central rolle i finansieringen af økonomien, da bankernes sikkerhedsstillelse ved låneoptagelse går via de afviklingssystemer, som værdipapircentralerne driver.
  Afviklingen af nationale transaktioner er normalt sikker og effektiv, men afvikling på tværs af grænserne øger risikoen og omkostningerne for investorerne. I forhold til nationale transaktioner afvikles værdipapirtransaktioner på tværs af grænserne desuden oftere på andre dage end den forventede valørdag, og afviklingsomkomstningerne er op til fire gange højere end de nationale afviklingsomkostninger. Med til billedet hører, at værdipapirhandel mellem landene i Europa er stadigt stigende.
  Forslaget til forordning vil være med til at komplettere de europæiske reguleringsrammer for værdipapirmarkederne. Der er tre hovedetaper i en værdipapirtransaktion:

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 07/03/2012  |Til toppen