Sti

Ny strategi for dyrevelfærd i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/01/2012

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en ny femårsstrategi (2011 - 2015), der skal sikre yderligere forbedring af dyrebeskyttelse og dyrevelfærd i EU. Det skal primært ske gennem ny og bredtfavnende dyrevelfærdslovgivning og gennem styrkelse af eksisterende tiltag. Det er i løbet af årene blevet stadig mere klart, at anvendelse af de samme sektorspecifikke regler for dyrevelfærd ikke altid giver de ønskede resultater. 

  Problemer med overholdelse af sektorspecifikke regler har gjort det nødvendigt at overveje, om ensartede regler vil føre til bedre dyrevelfærd i EU. De forskellige landbrugssystemer, klimatiske og topografiske forhold i medlemsstaterne gør det vanskeligt at operere med helt ensartede regler. Endnu vanskeligere er det at sikre korrekt overholdelse af reglerne. Alle disse forhold vil der blive taget højde for i den nye strategi for dyrevelfærd.

  Baggrund

  Kommissionen vedtog den første strategi for dyrevelfærd i 2006. EU's handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd indeholdt en gruppering af de forskellige aspekter af EU's dyrevelfærdspolitik, som danner ramme om de mange milliarder dyr, som opdrættes kommercielt i EU. Den nye strategi bygger på den tidligere og på de erfaringer, som er høstet under gennemførelsen af den første femårsperiode. Nødvendigheden af en ny strategi er indlysende, når man tænker på dyrenes betydning i vores hverdag. Den nye strategi vil blive vedtaget i form af en meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 24/01/2012  |Til toppen