Sti

Et styrket indre marked skal skubbe gang i væksten - og forbedre borgernes rettigheder
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/10/2010

EU's indre marked er hjørnestenen i over 60 års europæisk integration. De barrierer, der før forhindrede varer og tjenesteydelser i frit at strømme fra Lissabon til Helsingfors, er blevet fjernet. Virksomhederne nyder nu godt af et marked på 500 millioner forbrugere. Forbrugere, der rejser til udlandet, har oplevet kraftige reduktioner i mobiltelefontaksterne. En fælles valuta har gjort det nemt at gøre indkøb og rejse i udlandet. Der gælder omfattende rettigheder for arbejdstagerne. Folk kan arbejde, studere og bo hvor som helst i EU's 27 medlemsstater.

Men - selv om meget er opnået, så ved både virksomhederne og borgerne godt, at der stadig findes forhindringer, når de skal udøve deres rettigheder. Kommissionen peger på en række konkrete løsninger i de to rapporter, der offentliggøres i dag, for at sætte skub i det indre marked.

  I rapporten om unionsborgerskab foreslår Kommissionen en række konkrete tiltag som skal gøre livet lettere for folk, når de bruger deres EU-rettigheder til at blive gift, købe et hus eller indregistrere en bil i et andet EU-land.

  Pagten for det indre marked vil gøre livet lettere for de små og mellemstore virksomheder, der udgør over 99 % af EU's virksomheder. Når der er 20 millioner virksomheder, der giver 175 millioner arbejdspladser, spiller virksomhederne nemlig en væsentlig rolle med hensyn til at finde tilbage til en vækstperiode. Men EU's velstand og vækst hviler ikke alene på EU's virksomheders skuldre. En god social sikringsordning, uddannelse af høj kvalitet, konkurrencedygtige job og lønninger er lige så vigtige. Pagten for det indre marked vil yderligere styrke EU's yderst konkurrencedygtige sociale markedsøkonomi og sætte mennesket i centrum for det indre marked: som forbrugere, skatteydere, arbejdstagere, investorer, iværksættere, patienter og pensionister.

  Pagten har fire nøgleprioriteter:

  Kapital til de små og mellemstore virksomheder: Det er svært for de små og mellemstore virksomheder at få finansiering. EU's mindste virksomheder er næsten usynlige for potentielle investorer, og kravene for at blive børsnoteret på kapitalmarkederne er komplicerede. Kommissionen vil fremsætte forslag for at ændre dette. Kommissionen vil også nedbringe omkostningerne for de små og mellemstore virksomheder ved at forenkle regnskabsbestemmelserne og forbedre deres adgang til. Kontrakter om offentlige indkøb. Kommissionen vil se på, om der kan indføres et fælles beskatningsgrundlag for virksomheder, der driver forretning over landegrænserne, hvilket skulle føre til yderligere besparelser på omkostningerne.

  Forretningsinitiativer med et socialt sigte og langsigtede investeringer: EU har et enormt potentiale for at udvikle en social iværksætterkultur. I de seneste år er der mange enkeltpersoner, fonde og virksomheder, der har taget initiativer til at forbedre adgang til fødevarer, boliger, sundhedsydelser, arbejdspladser og bankydelser for de dårligst stillede. For at fremme aktioner på tværs af landegrænserne vil Kommissionen fremlægge forslag til EU-vedtægter for denne type organisationer, så de kan tjene den sociale økonomi og gøre en indsats for den. Kommissionen vil også tilskynde til investeringer på længere sigt, herunder etiske investeringer, og undersøge mulighederne for en særlig mærkningsordning.

  Den digitale dagsorden: Unge europæere kan ikke forstå, hvorfor de ikke altid kan købe deres musik på en hvilken som helst hjemmeside. På nuværende tidspunkt fungerer online markedet langt fra godt nok. Kommissionen vil derfor i 2011 fremsætte forslag til regler, der skal sikre, at kunstnerne kan sælge deres arbejde over alt i EU med en kvikskranke for tilladelser, så de kan blive belønnet for deres arbejde. Fuldstændig implementering af tjenesteydelsesdirektivet og ajourførte regler om e-handel vil også hjælpe med hertil.

  Erhvervsmæssige kvalifikationer: I dag er der 4 600 erhverv, der er reguleret forskelligt i medlemsstaterne. Det er derfor på høje tid at foretage en grundig gennemgang af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer. Kommissionen mener også, at det ville reducere det bureaukrati, der stadig er, hvis der blev indført erhvervsmæssige id-kort.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/12/2010  |Til toppen