Sti

Rapport om unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til fri bevægelighed
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

10/12/2008

Kommissionen har fremlagt en beretning pdf - 70 KB [70 KB] til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om Unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til frit at rejse og opholde sig på medlemsstaternes territorier

  Fri bevægelighed og ret til ophold i et andet EU-land er en grundlæggende rettighed i EU's indre marked. Mere end 8 millioner EU-borgere arbejder eller bor i et andet EU-land end deres eget.

  Direktiv 2004/38/EF pdf - 186 KB [186 KB] vedtaget af Ministerrådet og Europa-Parlamentet i 2004 samler borgernes rettigheder på området, og Kommissionen har undersøgt hvorledes direktivet fungerer og udsendt en rapport herom.

  Kommissionen konkluderer, at implementeringen af direktivet er skuffende. Ingen medlemslande har gennemført direktivet fuldt og helt, og ingen af direktivets enkelte bestemmelser er korrekt gennemført af alle. Problemerne med gennemførelsen vedrører især adgang til indrejse og ophold for EU-borgeres familiemedlemmer fra ikke-EU-lande, samt - i forbindelse med ansøgning om ophold - ekstra krav om dokumentation, som ikke er forudset af direktivet.

  Danmark hører til blandt de lande som har gennemført direktivet dårligst i de nationale lovtekster. Til gengæld har Danmark på nogle af de kritiserede områder en rets- og administrationspraksis, som bevirker at borgerne alligevel får en korrekt sagsbehandling.

  Efter sommerens Metock-dom informerede de danske myndigheder Kommissionen om de tilretninger af gældende lov de foretog i anledning af dommen, og Kommissionen har bekræftet, at disse tilpasninger ser ud til at være fuldt korrekte.

  Kommissionen vil forsætte det tætte samarbejde med medlemsstaterne - både for at opnå en korrekt implementering af direktivet og for at hindre misbrug af direktivet i form af illegal indvandring gennem proformaægteskaber og i form af ulovligheder som tvangsægteskaber.

  10. december 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 23/10/2012  |Til toppen