Sti

Cirkulær økonomi i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/12/2015

Foto©hemera/Thinkstock

Foto©hemera/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en ambitiøs ny pakke om cirkulær økonomi for at lette Europas omstilling til en cirkulær økonomi, der vil styrke den globale konkurrenceevne, fremme en bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser.

  Pakke om cirkulær økonomi, som skal hjælpe de europæiske virksomheder og forbrugere med at omstille sig til en stærkere og mere cirkulær økonomi, hvor ressourcerne anvendes på en mere bæredygtig måde. De foreslåede foranstaltninger vil bidrage til at "lukke kredsløbet" for produkters livscyklus gennem øget genanvendelse og genbrug, og de vil være til gavn for både miljøet og økonomien. Med planerne søges det at udtrække den maksimale værdi og udnyttelse af alle råstoffer, produkter og affald, opnå energibesparelser og reducere drivhusgasemissioner. Forslagene omfatter den fulde livscyklus: fra produktion og forbrug til affaldshåndtering og markedet for sekundære råstoffer. Denne omstilling vil blive støttet finansielt af ESIF-midler, 650 mio. EUR fra Horisont 2020, (EU's program for finansiering af forskning og innovation) og 5,5 mia. EUR fra strukturfondene til affaldshåndtering samt af investeringer i den cirkulære økonomi på nationalt plan.

  Baggrund

  I december 2014 besluttede Kommissionen at trække et verserende lovgivningsforslag om affald tilbage som følge af princippet om en ny politisk tilgang i Juncker-Kommissionens første arbejdsprogram. Kommissionen forpligtede sig på daværende tidspunkt til at lægge sine nye horisontale arbejdsmetoder til grund for en ny pakke, som fremlægges inden udgangen af 2015, og som vil omfatte den samlede økonomiske cyklus og ikke kun affaldsreduktionsmål, idet den trækker på ekspertisen i alle Kommissionens tjenestegrene. Den samlede pakke, der vedtages i dag, indeholder en række konkrete, bredt favnende og ambitiøse tiltag, som vil blive fremlagt i løbet af Kommissionens mandat.

  Som led i arbejdet med at tilrettelægge pakken om den cirkulære økonomi arrangerede Kommissionen den 25. juni 2015 en konference om cirkulær økonomi i Bruxelles med deltagelse af ca. 700 interessenter. Deltagelse i konferencen var åben for alle, der ønsker at være med til at forme den europæiske økonomiske politik. Konferencen blev afholdt efter en tolv-ugers høring, der løb fra den 28. maj til den 20. august, og i forbindelse med hvilken der blev indsendt mere end 1 200 besvarelser. Hertil kommer, at kommissærerne, disses kabinetter og tjenestegrene har afholdt intensive og fælles høringer af de vigtigste interessenter.

  Kommissionen opfordrer nu Europa-Parlamentet og Rådet til at bygge videre på dette vigtige forberedende arbejde og prioritere vedtagelsen og gennemførelsen af de aktuelle lovgivningsforslag højt. Pakken vil blive forelagt på plenarmødet i Europa-Parlamentet den 2. december af første næstformand Timmermans og næstformand Katainen.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 03/01/2016  |Til toppen