Sti

Super badevand i Europa - for det meste...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/05/2014

Foto©comstock/Thinkstock

Foto©comstock/Thinkstock

Kvaliteten af det danske badevand er markant bedre end tidligere.
Vi er nu over det forrige kvalitetshøjdepunkt fra 2006 med over 80 % i den bedste kategori. Nedgangen over de seneste år er vendt radikalt.
Vandet ved Europas strande, floder og søer var generelt af høj kvalitet i 2013, og mere end 95 % af badestederne opfyldte minimumskravene.

  Tallene viser, at kystområderne klarede sig lidt bedre end ferskvandsområderne.

  Alle badeområder på Cypern og i Luxembourg blev vurderet til "udmærket". De blev efterfulgt af Malta (99 % udmærket), Kroatien (95 %) og Grækenland (93 %). I den anden ende af skalaen finder vi EU-medlemsstaterne med den højeste andel af badesteder med en "ringe" vandkvalitet, nemlig Estland (6 %), Nederlandene (5 %), Belgien (4 %), Frankrig (3 %), Spanien (3 %) og Irland (3 %).

  I den årlige rapport om badevandskvalitet fra Det Europæiske Miljøagentur undersøges vandkvaliteten ved 22 000 badesteder i hele EU, i Schweiz og for første gang i Albanien.  Miljøagenturet har offentliggjort et interaktivt kort sammen med rapporten, som viser, hvordan hvert af badestederne klarede sig i 2013. 

  Hovedkonklusioner

  •  Mere end 95 % af badeområderne opfyldte minimumskravene, 83 % opfyldte det strengere krav "udmærket". Kun 2 % var for ringe.
  •  Andelen af områder, der levede op til mindstekravene i 2013, var stort set den samme som i 2012. Andelen af "udmærkede" badesteder steg fra 79 % i 2012 til 83 % i 2013.
  •  Ved strandene var vandkvaliteten en smule bedre, idet 85 % af badestederne her blev klassificeret som udmærket. Samtlige strande i Slovenien og Cypern blev klassificeret som udmærket.
  •  Inde i landet synes badevandskvaliteten at have været en smule lavere end gennemsnittet. Luxembourg var det eneste land, der modtog vurderingen "udmærket" for alle sine ferskvandsbadeområder, tæt fulgt af Danmark med 94 % udmærket. 92 % af næsten 2 000 ferskvandsbadeområder i Tyskland opnåede vurderingen udmærket kvalitet.

  Baggrund

  EU's badevand skal opfylde kravene i badevandsdirektivet fra 2006, som skal være gennemført inden december 2014. EU offentliggør hvert år en sammenfattende rapport over badevandskvaliteten, som er baseret på de rapporter, som medlemsstaterne indsender inden udgangen af det foregående år. Af dette års rapport fremgår det, at alle 27 medlemsstater samt Kroatien, Montenegro og Schweiz overvågede og indrapporterede om badevandskvaliteten, de fleste i henhold til de nye bestemmelser.

  To tredjedele var saltvandsbadesteder, og resten var badesteder ved floder og søer. Det største antal saltvandsbadeområder findes i Italien, Grækenland, Frankrig og Spanien, mens Tyskland og Frankrig har det største antal ferskvandsbadesteder.

  Der er foretaget laboratorieanalyser af visse typer bakterier, herunder intestinale enterokokker og Escherichia coli , som kan være et tegn på forurening, primært fra afløb og affald fra husdyrhold. Klassificeringen viser, hvorvidt badeområderne lever op til de bindende værdier, de strengere vejledende værdier eller slet ikke lever op til værdierne.

  EU-borgerne kan få et overblik over badevandskvaliteten på deres favoritstrand via vandinformationssystemet for Europa (WISE ) . På webstedet kan brugerne downloade oplysninger og se på interaktive kort. Man kan også anmelde den lokale badevandstilstand på webstedet Eye on Earth .

  Vandkvaliteten på Europas populæreste sommerdestinationer var generelt god. Mere end 90 % af badevandsområderne opfyldte således de bindende værdier. I Spanien, Italien og Portugal var vandkvaliteten udmærket i over 80 % af områderne.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 03/06/2014  |Til toppen